H      
  M SKIPSARKIV ROGALAND    
  I - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
     
     
   
 
   
  HJEM      
  KONTAKT      
  KILDER      
  FORKLARING      
  PASSASJERFARTØY      
  HURTIGBÅTER      
  BILFERGER      
       
       
     
    D/s "EXCELLENCEN" 1885 - 1904 / 1907 - 1911  
    Fortegnelse nr. P122  
     
    FOTOGRAFI:        
    OPPDATERT:     31.08.2020    
    PERIODE:     1885 - 1904 / 1907 - 1911 Status for fartøyet: OPPHOGGET  
     
     
     
     
  Linje   IDENTIFIKASJON Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  1 Kjenningssignal   J C P G 1 1865 - 1934   1 [P] "Skipet" 1/2000  
  2     L D U P 2 1934 - 1935   2 [N] sjohistorie.no  
  3 IMO-nummer   - 3 -   3 -  
  4 MMSI-nummer   - 4 -   4 -  
  5 Navn   "Ystad" 5 1859 - ca.1865   5 [P] "Skipet" 1/2000  
  6     "Excellencen Toll" 6 ca.1865 - 1873   6 [P] "Skipet" 1/2000  
  7     "Excellencen" 7 1873 - 1935   7 [P] "Skipet" 3/1977  
     
     
     
  Linje   REDERI / EIERFORHOLD Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  8 Malmö Ångbåtsbolag, Malmö, Sverige 8 1859 - 1873   8 [P] "Skipet" 1/2000  
  9 Dampskibsselskabet Excellensens Rederi a/s, Christiansand 9 1873 - 1875   9 [P] "Skipet" 1/2000  
  10 J.W. Prebensen, Christiansand 10 1875   10 [P] "Skipet" 1/2000  
  11 Nils Christensen 11 1875 - 1879   11 [P] "Skipet" 1/2000  
  12 J.W. Prebensen, Christiansand 12 1879 - 1899   12 [P] "Skipet" 3/1977  
  13 Arendals Dampskibsselskab a/s, Arendal 13 1899 - 1935   13 [P] "Skipet" 1/2000  
  14 Stavanger Skibs-Ophugnings Co. a/s, Stavanger 14 1935   14 [P] "Skipet" 3/1977  
     
     
     
  Linje   SPESIFIKASJONER Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  15 Byggeår   1859 15 -   15 [P] "Skipet" 3/1977  
  16 Byggenummer   81 16 -   16 [N] sjohistorie.no  
  17 Skrog   Motala Varv a/b, Norrköping, Sverige 17 -   17 [P] "Skipet" 3/1977  
  18 Utrustning   Motala Varv a/b, Norrköping, Sverige 18 -   18 [P] "Skipet" 3/1977  
  19 Type   - 19 -   19 -  
  20 Skrogutforming   Konvensjonelt 20 -   20 HMI  
  21 Klasse   - 21 -   21 -  
  22 Materiale   Jern 22 -   22 [P] "Skipet" 1/1979  
  23 Maskinfabrikant [ A ] Motala Varv a/b, Norrköping, Sverige 23 1859 - 1876   23 -  
  24   [ B ] Motala Varv a/b, Norrköping, Sverige 24 1876 - 1935   24 [P] "Skipet" 1/2000  
  25 Maskin produsert [ A ] 1859 25 -   25 [P] "Skipet" 3/1977  
  26   [ B ] 1876 26 -   26 [P] "Skipet" 3/1977  
  27 Maskin [ A ] 1 x Compound 2 syl. damp 27 1859 - 1876   27 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  28   [ B ] 1 x Compound 33.1" - 57.7" x 23.3" 2 syl. damp 28 1876 - 1935   28 [P] "Skipet" 3/1977  
  29 Effekt [ B ] 365 ihk 29 1876 - 1935   29 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  30 Fart [ B ] 14.0 kn 30 1876 - 1935   30 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  31 Forbruk   - 31 -   31 -  
  32 Lengde   48.52 m 32 -   32 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  33 Bredde   7.04 m 33 -   33 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  34 Dybde   5.03 m 34 -   34 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  35 Brutto registertonnasje [ A ] 393 t 35 1859 - 1901   35 [P] "Skipet" 1/1979  
  36   [ C ] 421 t 36 1901 - 1935   36 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  37 Netto registertonnasje   241 t 37 -   37 [P] "Skipet" 1/2000  
  38 Dødvekttonnasje   - 38 -   38 -  
  39 Bilkapasitet   0 39 -   39 HMI  
  40 Trailerkapasitet   0 40 -   40 HMI  
  41 Passasjersertifikat   200 [kystfart] 41 -   41 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  42 Mannskap   Ja 42 -   42 HMI  
  43 Passasjerlugarer   Ja 43 -   43 HMI  
  44 Mannskapslugarer   Ja 44 -   44 HMI  
  45 Dekkshøyde   0 45 -   45 HMI  
  46 Akseltrykk   0 46 -   46 HMI  
  47 Tilleggsinformasjon   - 47 -   47 -  
     
     
     
  Linje     HISTORIKK   Linje   KILDER  
  48 1859     Levert fra Motala Varv a/b, Norrköping, Sverige til Malmö Ångbåtsbolag, Malmö, S som hjuldamper "Ystad" [ A ]. Hjemmehavn: Malmö. S. Satt i trafikk Stettin, Polen - Christiania. 48 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  49 ca.1865     Ombygget til propelldamper og omdøpt "Excellencen Toll". 49 [P] "Skipet" 1/2000  
  50       Satt i trafikk Malmö, Sverige - Christiania. 50 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  51 11.1873     Solgt til Dampskibsselskabet Excellensens Rederi a/s, Christiansand. Omdøpt "Excellencen". Salgssum: 32 500 spd. Hjemmehavn: Christiansand. Satt i trafikk Christiania - Kristiansand. 51 [P] "Skipet" 1/2000  
  52 1875     Drift og eierskap overført J.W. Prebensen, Christiansand. Videre overført til Nils Christensen samme år. 52 [P] "Skipet" 1/2000  
  53 1876     Ombygget med ny maskin ved Motala Varv a/b, Norrköping, S [ B ]. 53 [P] "Skipet" 3/1977  
  54 01.1879     Solgt på tvangsauksjon til J.W. Prebensen, Kristiansand. Salgssum: 25 000 NOK. 54 [P] "Skipet" 3/1977  
  55 1882     Hjemmehavn: Kristiania. 55 [P] "Skipet" 3/1977  
  56 1882     Overført til Arendal Skipsregister. Hjemmehavn: Risør. 56 [P] "Skipet" 3/1977  
  57 1884     Ombygget med ny kjele ved Akers Mekaniske Verksted a/s, Christiania. 57 [P] "Skipet" 1/2000  
  58 1885     Satt i trafikk Christiania - Bergen. 58 [P] "Skipet" 1/2000  
  59 11.1899     Solgt til Arendals Dampskibsselskab a/s, Arendal. Samme trafikk. 59 [P] "Skipet" 1/2000  
  60 1901     Opprustet [ C ]. 60 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  61 15.06.1904     Tatt ut av trafikk Kristiania - Bergen. 61 [A] Stavanger Aftenblad 14.06.1904  
  62 1904     Satt i trafikk Arendal - Kristiania. 62 [P] "Skipet" 3/1977  
  63 01.1907     Satt i trafikk Kristiania - Bergen. 63 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  64 pr.1910     Reservefartøy for Kristiania - Bergen. 64 [P] "Skipet" 1/2000  
  65 høst 1911     Satt i trafikk Kristiansand - Brevik. 65 [P] "Skipet" 1/2000  
  66 vår 1912     Satt i trafikk Kristiansand - Kristiania. 66 [P] "Skipet" 1/2000  
  67 høst 1912     Tatt ut av trafikk Kristiansand - Kristiania. 67 [P] "Skipet" 1/2000  
  68 sommer 1913     Satt i trafikk Kristiansand - Kristiania. 68 [P] "Skipet" 1/2000  
  69 høst 1913     Tatt ut av trafikk Kristiansand - Kristiania. 69 [P] "Skipet" 1/2000  
  70 02.1914     Grunnstøtte, Høievarde. Til reparasjon. 70 [P] "Skipet" 1/2000  
  71 sommer 1914     Ferdig reparert. Satt i trafikk Kristiansand - Kristiania. 71 [P] "Skipet" 1/2000  
  72 høst 1914     Tatt ut av trafikk Kristiansand - Kristiania. 72 [P] "Skipet" 1/2000  
  73 vår 1915     Satt i trafikk Kristiansand - Kristiania. 73 [P] "Skipet" 1/2000  
  74 høst 1915     Tatt ut av trafikk Kristiansand - Kristiania. 74 [P] "Skipet" 1/2000  
  75 vår 1916     Satt i trafikk Kristiansand - Kristiania. 75 [P] "Skipet" 1/2000  
  76 høst 1916     Tatt ut av trafikk Kristiansand - Kristiania. 76 [P] "Skipet" 1/2000  
  77 vår 1917     Satt i trafikk Kristiansand - Kristiania. 77 [P] "Skipet" 1/2000  
  78 høst 1917     Tatt ut av trafikk Kristiansand - Kristiania. 78 [P] "Skipet" 1/2000  
  79 vår 1918     Satt i trafikk Kristiansand - Kristiania. 79 [P] "Skipet" 1/2000  
  80 høst 1918     Tatt ut av trafikk Kristiansand - Kristiania. 80 [P] "Skipet" 1/2000  
  81 vår 1919     Satt i trafikk Kristiansand - Kristiania. 81 [P] "Skipet" 1/2000  
  82 høst 1919     Tatt ut av trafikk Kristiansand - Kristiania. 82 [P] "Skipet" 1/2000  
  83 vår 1920     Satt i trafikk Kristiansand - Kristiania. 83 [P] "Skipet" 1/2000  
  84 høst 1920     Tatt ut av trafikk Kristiansand - Kristiania. 84 [P] "Skipet" 1/2000  
  85 vår 1921     Satt i trafikk Kristiansand - Kristiania. 85 [P] "Skipet" 1/2000  
  86 høst 1921     Tatt ut av trafikk Kristiansand - Kristiania. 86 [P] "Skipet" 1/2000  
  87 vår 1922     Satt i trafikk Kristiansand - Kristiania. 87 [P] "Skipet" 1/2000  
  88 høst 1922     Tatt ut av trafikk Kristiansand - Kristiania. 88 [P] "Skipet" 1/2000  
  89 vår 1923     Satt i trafikk Kristiansand - Kristiania. 89 [P] "Skipet" 1/2000  
  90 1927     Satt i trafikk Kristiansand - Brevik. 90 [P] "Skipet" 1/2000  
  91 1928     Også reservefartøy for Kristiania - Bergen. 91 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  92 01.05.1934     Satt i trafikk Kristiansand - Kragerø. 92 [P] "Skipet" 1/2000  
  93 07.1935     Solgt til Stavanger Skibs-Ophugnings Co. a/s, Stavanger for opphogging. 93 [P] "Skipet" 3/1977  
     
     
     
     
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau