H      
  M SKIPSARKIV ROGALAND    
  I - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
     
     
   
 
   
  HJEM      
  KONTAKT      
  KILDER      
  FORKLARING      
  PASSASJERFARTØY      
  HURTIGBÅTER      
  BILFERGER      
       
       
     
    D/s "CONSTITUTIONEN" 1843 - 1847  
    Fortegnelse nr. P182  
     
    FOTOGRAFI:        
    OPPDATERT:     02.09.2020    
    PERIODE:     1843 - 1847 Status for fartøyet: OPPHOGGET  
     
     
     
     
  Linje   IDENTIFIKASJON Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  1 Kjenningssignal   - 1 -   1 -  
  3 IMO-nummer   - 3 -   3 -  
  4 MMSI-nummer   - 4 -   4 -  
  5 Navn   "Dampfartøi Nr 1" 5 1826 - 1827   5 [P] "Norske skip"  
  6     "Constitutionen" 6 1827 - 1866   6 [P] "Norske skip"  
     
     
     
  Linje   REDERI / EIERFORHOLD Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  7 Postverket 7 -   7 [N] wikipedia.no  
     
     
     
  Linje   SPESIFIKASJONER Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  8 Byggeår   1826 8 -   8 [P] "Skipet" 2/1984  
  9 Byggenummer   - 9 -   9 -  
  10 Skrog   ukjent, London, Storbritannia 10 -   10 [P] "Skipet" 2/1984  
  11 Utrustning   ukjent, London, Storbritannia 11 -   11 [P] "Skipet" 2/1984  
  12 Type   - 12 -   12 -  
  13 Skrogutforming   - 13 -   13 -  
  14 Klasse   - 14 -   14 -  
  15 Materiale   Eik 15 -   15 [P] "Skipet" 2/1984  
  16 Maskinfabrikant   - 16 -   16 -  
  17 Maskin produsert   - 17 -   17 -  
  18 Maskin   1 x 1 syl. lavtrykks damp 18 -   18 [P] "Norske skip"  
  19 Effekt   30 hk 19 -   19 [P] "Skipet" 2/1984  
  20 Fart   7.0 kn 20 -   20 [P] "Norske skip"  
  21 Forbruk   - 21 -   21 -  
  22 Lengde   - 22 -   22 -  
  23 Bredde   - 23 -   23 -  
  24 Dybde   - 24 -   24 -  
  25 Brutto registertonnasje   - 25 -   25 -  
  26 Netto registertonnasje   - 26 -   26 -  
  27 Dødvekttonnasje   - 27 -   27 -  
  28 Bilkapasitet   0 28 -   28 HMI  
  29 Trailerkapasitet   0 29 -   29 HMI  
  30 Passasjersertifikat   32 30 -   30 [N] wikipedia.no  
  31 Mannskap   Ja 31 -   31 HMI  
  32 Passasjerlugarer   - 32 -   32 -  
  33 Mannskapslugarer   - 33 -   33 -  
  34 Dekkshøyde   0 34 -   34 HMI  
  35 Akseltrykk   0 35 -   35 HMI  
  36 Tilleggsinformasjon   Fremdrift: Skovlhjul. 36 -   36 [N] wikipedia.no  
  37     Drektighet: 100 com. 37 -   37 [P] "Norske skip"  
     
     
     
  Linje     HISTORIKK   Linje   KILDER  
  38 12.1826     Levert fra ukjent bygger, London, Storbritannia til Postverket som "Dampfartøi Nr 1". 38 [P] "Norske skip"  
  39 vår 1827     Omdøpt "Constitutionen". 39 [P] "Norske skip"  
  40 medio 04.1827     Satt i trafikk København, Danmark - Christiania / Christiansand - Christiania. 40 [P] "Skipet" 2/1984 / [P] "I rute"  
  41 1843     Satt i trafikk Stavanger - Lærdal. 41 [P] "Over fjord og fjell"  
  42 1846     Satt i trafikk Christiania - Bergen. 42 [N] sunnhordland.no 26.01.2015  
  43 1847     Tatt ut av trafikk Christiania - Bergen. 43 [N] sunnhordland.no 26.01.2015  
  44 1847     Satt i trafikk Bergen - Trondheim. 44 [P] "Over fjord og fjell"  
  45 1859     Satt i trafikk Bergen - Sunnhordland [vinter]. 45 [P] "Over fjord og fjell"  
  46 1865     Tatt ut av trafikk Bergen - Sunnhordland. 46 [P] "Over fjord og fjell"  
  47 1871     Opphogget, Horten. 47 [P] "Norske Skip" / [P] "Skipet" 2/1984  
     
     
     
     
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau