A  
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                   
               
   
  Hjem        
  Kontakt        
  Kilder        
  Forklaring        
  Passasjerfartøy      
  Hurtigbåter        
  Bilferger          
       
       
       
       
       
       
       
  D/s "CONSTITUTIONEN" 1843 - 1847    
       
  Fortegnelse nr.:   P182          
  Oppdatert:   02.09.2020          
  Periode:   1843 - 1847          
  Fotografi:            
  Status:   Opphogget          
       
       
1  Byggeår    1826   1  [P] "Skipet" 2/1984    
2  Byggenummer    -   2  -    
3  Skrog    ukjent, London, Storbritannia   3  [P] "Skipet" 2/1984    
4  Utrustning    ukjent, London, Storbritannia   4  [P] "Skipet" 2/1984    
         
5  Kjenningssignal    -   5  -   5  -    
                 
6  IMO-nummer    -   6  -   6  -    
                 
7  MMSI-nummer    -   7  -   7  -    
                 
8  Navn    "Dampfartøi Nr 1"   8  1826 - 1827   8  [P] "Norske skip"    
9      "Constitutionen"   9  1827 - 1866   9  [P] "Norske skip"    
                 
10  Rederi / eierforhold    Postverket   10  -   10  [N] wikipedia.no    
                 
11  Type    -   11  -   11  -    
                 
12  Skrogutforming    Konvensjonelt   12  -   12  HMI    
                 
13  Klasse    -   13  -   13  -    
                 
14  Materiale    Eik   14  -   14  [P] "Skipet" 2/1984    
                 
15  Maskinfabrikant    -   15  -   15  -    
                 
16  Maskin produsert    -   16  -   16  -    
                 
17  Maskin    1 x 1 syl. lavtrykks damp   17  -   17  [P] "Norske skip"    
                 
18  Effekt    30 hk   18  -   18  [P] "Skipet" 2/1984    
                 
19  Fart    7.0 kn   19  -   19  [P] "Norske skip"    
                 
20  Forbruk    -   20  -   20  -    
                 
21  Lengde    -   21  -   21  -    
                 
22  Bredde    -   22  -   22  -    
                   
23  Dyptgående    -   23  -   23  -    
                 
24  Brutto registertonn    -   24  -   24  -    
                 
25  Netto registertonn    -   25  -   25  -    
                 
26  Dødvekttonn    -   26  -   26  -    
                 
27  Bilkapasitet    0   27  -   27  HMI    
                 
28  Trailerkapasitet    0   28  -   28  HMI    
                 
29  Passasjersertifikat    32   29  -   29  [N] wikipedia.no    
                 
30  Mannskap    Ja   30  -   30  HMI    
                 
31  Passasjerlugarer    -   31  -   31  -    
                 
32  Mannskapslugarer    -   32  -   32  -    
                 
33  Dekkshøyde    0   33  -   33  HMI    
                 
34  Tillatt akseltrykk    0   34  -   34  HMI    
                 
35  Tilleggsinformasjon    Fremdrift: Skovlhjul   35  -   35  [N] wikipedia.no    
36      Drektighet: 100 com   36  -   36  [P] "Norske skip"    
       
       
37   12.1826   Levert fra ukjent bygger, London, Storbritannia til Postverket som "Dampfartøi Nr 1". 37 [P] "Norske skip"    
38   vår 1827   Omdøpt "Constitutionen". 38 [P] "Norske skip"    
39   medio 04.1827   Satt i trafikk København, Danmark - Christiania / Christiansand - Christiania. 39 [P] "Skipet" 2/1984 / [P] "I rute"    
40   1843   Satt i trafikk Stavanger - Lærdal. 40 [P] "Over fjord og fjell"    
41   1846   Satt i trafikk Christiania - Bergen. 41 [N] sunnhordland.no 26.01.2015    
42   1847   Tatt ut av trafikk Christiania - Bergen. 42 [N] sunnhordland.no 26.01.2015    
43   1847 ►   Satt i trafikk Bergen - Trondheim. 43 [P] "Over fjord og fjell"    
44   1859   Satt i trafikk Bergen - Sunnhordland [vinter]. 44 [P] "Over fjord og fjell"    
45   1865   Tatt ut av trafikk Bergen - Sunnhordland. 45 [P] "Over fjord og fjell"    
46   1871   Opphogget, Horten. 46 [P] "Norske Skip" / [P] "Skipet" 2/1984    
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau