H      
  M SKIPSARKIV ROGALAND    
  I - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
     
     
   
 
   
  HJEM      
  KONTAKT      
  KILDER      
  FORKLARING      
  PASSASJERFARTØY      
  HURTIGBÅTER      
  BILFERGER      
       
       
     
    D/s "CERES" 1946 - 1948  
    Fortegnelse nr. P135  
     
    FOTOGRAFI:        
    OPPDATERT:     17.04.2020    
    PERIODE:     1946 - 1948 Status for fartøyet: FORLIST  
     
     
     
     
  Linje   IDENTIFIKASJON Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  1 Kjenningssignal   - 1 -   1 -  
  2 IMO-nummer   - 2 -   2 -  
  3 MMSI-nummer   - 3 -   3 -  
  4 Navn   "Ceres" 4 -   4 [P] "Skipet" 3/1998  
     
     
     
  Linje   REDERI / EIERFORHOLD Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  5 Christiania-Oslo Dampskibsselskab a/s, Christiania 5 1872 - 1882   5 [P] "Skipet" 3/1998  
  6 Christiania-Ormsund Dampskibsselskab a/s, Kristiania 6 1882 - 1928   6 [P] "Skipet" 3/1998  
  7 Lorents Andersen, Lysaker 7 1928 - 1939   7 [P] "Skipet" 3/1998  
  8 Betty Stenstad, Oslo 8 1939 - 1946   8 [P] "Skipet" 3/1998  
  9 Kopervik Dampskipsselskap a/s, Kopervik 9 1946 - 1948   9 [P] "Skipet" 3/1998  
  10 Nils O. Heimark, Austevoll 10 1948 - etter 1948   10 [P] "Skipet" 3/1998  
     
     
     
  Linje   SPESIFIKASJONER Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  11 Byggeår   1872 11 -   11 [P] "Skipet" 3/1998  
  12 Byggenummer   - 12 -   12 -  
  13 Skrog   Akers Mekaniske Verksted a/s, Christiania 13 -   13 [P] "Skipet" 3/1998  
  14 Utrustning   Akers Mekaniske Verksted a/s, Christiania 14 -   14 [P] "Skipet" 3/1998  
  15 Type   - 15 -   15 -  
  16 Skrogutforming   Konvensjonelt 16 -   16 HMI  
  17 Klasse   - 17 -   17 -  
  18 Materiale   - 18 -   18 -  
  19 Maskinfabrikant   - 19 -   19 -  
  20 Maskin produsert   - 20 -   20 -  
  21 Maskin   1 x Compound damp 21 -   21 [P] "Skipet" 3/1998  
  22 Effekt   - 22 -   22 -  
  23 Fart   - 23 -   23 -  
  24 Forbruk   - 24 -   24 -  
  25 Lengde   23.01 m 25 -   25 [P] "Skipet" 3/1998  
  26 Bredde   3.99 m 26 -   26 [P] "Skipet" 3/1998  
  27 Dybde   1.89 m 27 -   27 [P] "Skipet" 3/1998  
  28 Brutto registertonnasje   48 t 28 -   28 [P] "Skipet" 3/1998  
  29 Netto registertonnasje   - 29 -   29 -  
  30 Dødvekttonnasje   - 30 -   30 -  
  31 Bilkapasitet   0 31 -   31 HMI  
  32 Trailerkapasitet   0 32 -   32 HMI  
  33 Passasjersertifikat   Ja 33 -   33 HMI  
  34 Mannskap   Ja 34 -   34 HMI  
  35 Passasjerlugarer   0 35 -   35 HMI  
  36 Mannskapslugarer   - 36 -   36 -  
  37 Dekkshøyde   0 37 -   37 HMI  
  38 Akseltrykk   0 38 -   38 HMI  
  39 Tilleggsinformasjon   - 39 -   39 -  
     
     
     
  Linje     HISTORIKK   Linje   KILDER  
  40 1872     Levert fra Akers Mekaniske Verksted a/s, Christiania til Christiania-Oslo Dampskibsselskab a/s, Christiania som "Ceres". 40 [P] "Skipet" 3/1998  
  41 1882     Solgt til Christiania-Ormsund Dampskibsselskab a/s, Kristiania. 41 [P] "Skipet" 3/1998  
  42
1928
    Solgt til Christiania-Ormsund Dampskibsselskab a/s, Kristiania. 42 [P] "Skipet" 3/1998  
  43 1939     Solgt til Betty Stenstad, Oslo. 43 [P] "Skipet" 3/1998  
  44 1946     Solgt til Kopervik Dampskipsselskap a/s, Kopervik. Overført til Haugesund Skipsregister. Hjemmehavn: Kopervik. Satt i trafikk Haugesund - Føresvik. 44 [P] "Skipet" 3/1998  
  45 1947     I opplag. 45 [P] "Skipet" 3/1998  
  46 1948     Solgt til Nils O. Heimark, Austevoll. 46 [P] "Skipet" 3/1998  
  47 1948 ►     I bruk som losji- og hjelpefartøy av Tananger Bjergningsselskap, Tananger. Forliste under hevingen av det tyske transportskipet "Roda", Stavanger havn. 47 [P] "Skipet" 3/1998  
  48 1968     Strøket fra skipsregisteret. 48 [N] lokalhistoriewiki.no  
     
     
     
     
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau