EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND          
     
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
   
    West. "VINGTOR" 1974-1990   FOTOGRAFI      
 
 
           
                                           
         
     
 
     
         
         
         
         
             
         
             
         
         
             
         
         
             
             
         
             
             
             
             
             
             
             
             
         
      "Vingtor"      
      © Ole Kristian Knutsen      
      Lokalisering: Stavanger      
      Dato: ukjent