EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND          
     
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
   
    H.foil "VINGTOR" 1960-1974     H.foil "PRINCEFOIL" 1974-1976   FOTOGRAFI      
 
 
           
                                           
             
       
 
       
             
             
             
             
                 
             
                 
                 
             
               
                 
                 
                 
                 
             
             
             
             
      "Vingtor"      
      © Sølve Hatteland      
      Lokalisering: Stavanger      
      Dato: ukjent