EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND          
     
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
   
    Kat. "VINDAFJORD" 2002-2008     Kat. "TIDEBRIS" 2008-2015   FOTOGRAFI      
 
 
           
                                           
             
       
 
       
             
             
             
             
                 
             
                 
                 
             
               
                 
                 
                 
                 
             
             
      "Tidebris"      
      © Sølve Hatteland      
      Lokalisering: Stavanger      
      Dato: 09. mars 2015