EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND          
     
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
   
    West. "SLEIPNER" 1974-1987     West. "TRANEN" 1987-1989   FOTOGRAFI      
 
 
           
                                           
             
       
 
       
             
             
             
             
                 
             
                 
                 
             
               
                 
                 
                 
                 
             
             
               
             
      "Sleipner"      
      © Harald Sætre      
      Lokalisering: Bergen      
      Dato: 1985