EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND          
     
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
   
    Kat. "FJORDBRIS" 1991-2009   FOTOGRAFI      
 
 
           
                                           
         
     
 
     
         
         
         
         
             
         
             
         
         
             
         
         
             
             
         
         
      "Fjordbris"      
      © Harald Oanes      
      Lokalisering: Stavanger      
      Dato: ukjent