EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND          
     
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
   
    H.båt "CONCORDE" 1988-1990     H.båt "LYSE EKSPRESS" 1995-2014   FOTOGRAFI      
 
 
           
                                           
         
     
 
     
         
         
         
         
             
         
             
         
         
             
         
         
             
         
             
             
             
         
      "Lyse Ekspress"      
      © Terje Moen      
      Lokalisering: Boknafjorden      
      Dato: 04. september 2006