H      
  M SKIPSARKIV ROGALAND    
  I - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
     
     
   
 
   
  HJEM      
  KONTAKT      
  KILDER      
  FORKLARING      
  PASSASJERFARTØY      
  HURTIGBÅTER      
  BILFERGER      
       
       
     
    H/b "CLIPPER" 1982 - 2019  
    Fortegnelse nr. H18  
     
    FOTOGRAFI:        
    OPPDATERT:     08.07.2020    
    PERIODE:     1982 - 2019    
     
     
     
   
 
  Avbildet som:  
      "CLIPPER"  
         
      Rettighetshaver:  
      HMI v/ Sølve Hatteland  
         
          Lokalisering:  
      Stavanger  
         
      Tidspunkt:  
      -  
         
         
         
         
         
         
       
       
         
         
         
         
         
         
         
         
     
     
     
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau