EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND          
     
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
   
    Kat. "FJORDBRIS" 1991-2009   FOTOGRAFI   OPPDATERT 06.02.2019  
 
 
           
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
  1  PERIODE       1991 - 2009     1    
  2  KJENNINGSSIGNAL       LDNF 1991 - 2010 2  [N] sjofartsdir.no  
  3   V4FZ   2010 - 3      
  4  IMO-NUMMER       9008768   4  [N] sjofartsdir.no  
  5  MMSI-NUMMER   341956000 1991 - etter 2009 5  [N] marinetraffic.com  
  6         436000167 etter 2009 - 6  [N] marinetraffic.com  
  7  NAVN   "Fjordbris" 1991 - 2010 7  [N] sjofartsdir.no  
  8           "Firtina" 2010 - 8  [N] marinetraffic.com  
             
  9  REDERI / EIERFORHOLD Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger 1990 - 2003 9    
  10     Stavangerske a/s, Stavanger 2003 - 2008 10  [N] sjofartsdir.no  
  11     Tide Sjø a/s, Bergen 2008 - 2009 11  [N] sjofartsdir.no  
  12           Bogazici Shipping, Istanbul, Tyrkia 2009 - 12          
 
  13  BYGGEÅR       1991   13  [N] sjofartsdir.no  
  14  BYGGENUMMER       3   14  [N] sjofartsdir.no  
  15  SKROG       Båtservice Industrier a/s, Mandal   15  [N] sjofartsdir.no  
  16  UTRUSTNING       Båtservice Industrier a/s, Mandal   16  [N] sjofartsdir.no  
  17  TYPE       Sea Lord 28   17    
  18  SKROG       Katamaran   18  Observasjon  
  19  KLASSE       DNV + 1A1, R15, Light Craft, E0   19  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  20  MATERIALE       Aluminium   20  [N] sjofartsdir.no  
  21  MASKINFABRIKANT   MTU Friedrichshafen GmbH, Friedrichshafen, Tyskland   21    
  22  MASKIN PRODUSERT       1990   22    
  23  MASKIN       2 x 4T DM 12V 396TE84 12 syl. diesel   23  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  24  EFFEKT       4023 bhk   24  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  25  FART       37.0 kn   25  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  26  FORBRUK       480 kg/t eller 360 l/t   26  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  27  LENGDE   [1] 25.96 m 1991 - 1996 27  [N] sjofartsdir.no  
  28     [2] 29.00 m 1996 - 28  [N] sjofartsdir.no  
  29  BREDDE       08.30 m   29  [N] sjofartsdir.no  
  30  DYBDE       03.25 m   30  [N] sjofartsdir.no  
  31  BRUTTO REGISTERTONNASJE   [1] 236 t 1991 - 1996 31  [N] sjofartsdir.no  
  32           [2] 244 t 1996 - 32  [N] sjofartsdir.no  
  33  NETTO REGISTERTONNASJE   [1] 078 t 1991 - 1996 33  [N] sjofartsdir.no  
  34           [2] 082 t 1996 - 34  [N] sjofartsdir.no  
  35  DØDVEKTTONNASJE       [2] 050 t 1996 - 35  [N] marinetraffic.com  
  36  BILER   0   36  Observasjon  
  37  TRAILERE       0   37  Observasjon  
  38  PASSASJERER   [1] 150 1991 - 1996 38  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  39           [2] 175 1996 - 39  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  40  MANNSKAP   [1] Skipper, styrmann, maskinist 1991 - 1996 40  [P] "Fjordabåtene"  
  41     [2] Skipper, styrmann, maskinist, matros 1996 - 41  [P] "Fjordabåtene"  
  42  PASSASJERLUGARER       0   42  Observasjon  
  43  MANNSKAPSLUGARER   [1] 4 1991 - 1996 43  [A] Stavanger Aftenblad 17.01.1995  
  44     [2] 0 1996 - 44  Observasjon  
  45  DEKKSHØYDE       0   45  Observasjon  
  46  AKSELTRYKK       0   46  Observasjon  
  47  TILLEGGSINFORMASJON   Sitteplasser dekk 2: 114. Dekk 3: 36. 1991 - 1996 47    
  48           Hjelpemaskiner: 2 x MTU / Stamford à 102 bhk.   48  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  49  STATUS       Personelltransport 49    
 
  50 08.12.1990   : Levert fra Båtservice Industrier a/s, Mandal til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger som "Fjordbris" [1]. Hjemmehavn: Stavanger. Byggekostnad: 22 mill. NOK. Døpt av Signy Johanne Haugli Sandnes, Mandal. 50    
  51    : Kjenningssignal: LDNF. 51  [N] sjofartsdir.no  
  52 15.01.1991   : Innført i Stavanger Skipsregister. 52  [N] sjofartsdir.no  
  53 16.01.1991   : Satt i trafikk Stavanger - Sandeid. 53  [A] Stavanger Aftenblad 17.01.1991  
  54 12.03.1992   : Pårent ved kai av fritidsfartøy, Stavanger. 54  [A] Stavanger Aftenblad 13.03.1992  
  55 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 55  [N] sjofartsdir.no  
  56 17.09.1993   : Fire redningsflåter utløst etter hærverk, Sandeid.    56  [A] Stavanger Aftenblad 17.09.1993  
  57 21.11.1994   : Grunnberøring, Holmastø. 57  [A] Stavanger Aftenblad 22.11.1994  
  58 13.09.1996   : Kolliderte med kaien, Talgje. Fikk hull øverst i styrbord baug. 58  [A] Stavanger Aftenblad 14.09.1996  
  59 1996   : Ombygget: forlenget, mannskapslugarer på dekk 2 fjernet og salong utvidet [2]. 59  Observasjon  
  60    : Kostnad: 700 000 NOK. 60  [A] Stavanger Aftenblad 19.04.1996  
  61 2000   : Drift overført til Rogaland Trafikkselskap Lokal a/s, Stavanger. 61  [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  62 02.06.2000   : Satt i trafikk Stavanger - Leirvik / Stavanger - Judaberg. 62  [P] "Skipet" 3/2000 / [P] Rogaland Trafikkselskap  
  63 01.09.2000   : Satt i trafikk Stavanger - Haugesund / Stavanger - Judaberg. 63  [P] "Skipet" 3/2000  
  64 11.02.2002   : Satt i trafikk Stavanger - Leirvik / Stavanger - Judaberg. 64    
  65 01.01.2003   : Drift overført til Stavangerske Lokal a/s, Stavanger. 65  [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  66 31.01.2003   : Eierskap overført til Stavangerske a/s, Stavanger. 66  [N] sjofartsdir.no  
  67 31.10.2003   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Leirvik. 67  [A] Stavanger Aftenblad 16.10.2003  
  68 03.11.2003   : Satt i trafikk Stavanger - Haugesund / Stavanger - Judaberg. 68  [A] Stavanger Aftenblad 16.10.2003  
  69 03.04.2006   : Grunnstøtte ved Jørpelandsholmen etter feilnavigering. Fikk en 10 cm lang flenge i styrbord skrog. Trukket av grunn av h.båt "Rygeraa". 69  [A] Stavanger Aftenblad 04.04.2006  
  70 01.01.2007   : Satt i trafikk Stavanger - Foreneset / Stavanger - Jørpeland / Stavanger - Sauda / Stavanger - Sandeid. 70    
  71    : Drift overført til Stavangerske Lokal a/s, Stavanger. 71  [A] Stavanger Aftenblad 06.02.2007  
  72 11.05.2007   : Satt i trafikk Stavanger - Haugesund. 72    
  73 03.10.2007   : Drift overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 73  [N] sjofartsdir.no  
  74 30.01.2008   : Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 74  [N] sjofartsdir.no  
  75 11.2009   : I opplag, Stavanger. 75    
  76 16.12.2009   : Solgt til Bogazici Shipping, Istanbul, Tyrkia. 76    
  77    : Slettet fra Norsk Ordinært Skipsregister. 77  [N] sjofartsdir.no  
  78 02.2010   : Omdøpt "Firtina". Hjemmehavn: Basseterre, Federation of Saints Kitts and Nevis. Kjenningssignal: V4FZ. 78    
  79 03.2010   : I bruk til personelltransport, Det Kaspiske Hav. Drift: Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş, Istanbul, Tyrkia. 79