EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND          
     
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
   
    M/Fe "VIKINGEN" 2008-2011   FOTOGRAFI   OPPDATERT 20.10.2018  
 
 
           
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
  1  PERIODE     2008 - 2011   1    
  2  KJENNINGSSIGNAL       LEVF   2  [N] sjofartsdir.no  
  3  IMO-NUMMER       9036038   3  [N] sjofartsdir.no  
  4  MMSI-NUMMER       257029700   4  [N] marinetraffic.com  
  5  NAVN   "Vikingen"   5  [N] sjofartsdir.no  
           
  6  REDERI / EIERFORHOLD Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen 1992 - 2001 6  [N] sjofartsdir.no      
  7     HSD Sjø a/s, Bergen 2001 - 2006 7  [N] sjofartsdir.no  
  8     Tide Sjø a/s, Bergen.    2006 - 2012 8    
  9           Norled a/s, Stavanger 2012 - 9  [N] sjofartsdir.no  
       
  10  BYGGEÅR       1992   10  [N] sjofartsdir.no  
  11  BYGGENUMMER       45   11  [N] sjofartsdir.no  
  12  SKROG       Slipen Mekaniske Verksted a/s, Sandnessjøen   12  [N] sjofartsdir.no  
  13  UTRUSTNING       Slipen Mekaniske Verksted a/s, Sandnessjøen   13  [N] sjofartsdir.no  
  14  TYPE       PS 105   14  [P] "85 år med norske bilferjer"  
  15  SKROG       Pendel   15  Observasjon  
  16  KLASSE       NSC før 2000 - 16  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  17  MATERIALE   Stål   17  [N] sjofartsdir.no  
  18  MASKINFABRIKANT       Wärtsilä Wichmann Diesel a/s, Rubbestadneset   18    
  19  MASKIN PRODUSERT       1992   19    
  20  MASKIN       1 x Wichmann 28B 8 syl. diesel   20  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  21  EFFEKT       3261 bhk   21  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  22  FART       15.5 kn   22    
  23  FORBRUK           23    
  24  LENGDE   84.00 m   24  [N] sjofartsdir.no  
  25  BREDDE       15.00 m   25  [N] sjofartsdir.no  
  26  DYBDE       05.00 m   26  [N] sjofartsdir.no  
  27  BRUTTO REGISTERTONNASJE       2631 t   27  [N] sjofartsdir.no  
  28  NETTO REGISTERTONNASJE       0844 t   28  [N] sjofartsdir.no  
  29  DØDVEKTTONNASJE   0100 t   29  [N] marinetraffic.com  
  30  BILER       [1] 75 dekk 2, 29 dekk 3 [hengedekk] 1992 - ca. 2005 30  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  31     [2] 64 dekk 2, 22 dekk 3 [hengedekk] ca.2005 - 31        
  32  TRAILERE       Ja   32  Observasjon  
  33  PASSASJERER   [1] 364 1992 - 2011 33  [A] Bømlo-nytt 06.02.1991  
  34     [3] 299 2011 - 34    
  35  MANNSKAP           35    
  36  PASSASJERLUGARER       0   36    
  37  MANNSKAPSLUGARER       Ja   37  Observasjon  
  38  DEKKSHØYDE       5.05 m dekk 2   38  Observasjon  
  39  AKSELTRYKK       15 t dekk 2   39  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  40  TILLEGGSINFORMASJON           40    
  41  STATUS       I trafikk 41    
       
  42 10.07.1992   : Innført i Bergen Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen. 42  [N] sjofartsdir.no  
  43 11.07.1992   : Levert fra Slipen Mekaniske Verksted a/s, Sandnessjøen til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen som "Vikingen" [1]. 43  [A] Bømlo-nytt 03.07.1992  
  44    : Døpt av Kari Stangeland, Austevoll. Byggekostnad: 90 mill NOK. Satt i trafikk Hatvik - Venjaneset. 44  [A] Sunnhordland 13.07.1992  
  45 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 45  [N] sjofartsdir.no  
  46 10.10.1992   : Satt i trafikk Krokeide - Austevollshella. 46  [A] Sunnhordland 09.10.1992  
  47 01.10.1993   : Beskutt med hagl fra småbåt. 47  [A] Sunnhordland 04.10.1993  
  48 03.10.1996   : Grunnstøtte i kraftig vind, Halhjem etter teknisk svikt. Skadet to naust og tre småbåter. 48  [A] Stavanger Aftenblad 04.10.1996  
  49    : Slept av grunn av m/fe "Melderskin". 49  [P] "Skipet" 4/1996  
  50 04.10.1996   : Til Mjellem & Karlsen a/s, Bergen for reparasjon av ror, rorstamme og propellblad. 50  [P] "Skipet" 4/1996  
  51 04.11.1996   : Ferdig reparert ved Mjellem & Karlsen a/s, Bergen. Satt i trafikk Krokeide - Austevollshella. 51  [P] "Skipet" 4/1996  
  52 24.01.1997   : Grunnberøring, Hufthamar. 52  [P] "Skipet" 1/1997  
  53 02.05.2000   : Drift overført til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab Sjø a/s, Bergen. 53  [A] Stavanger Aftenblad 29.04.2000  
  54    : Deltok samme dag i slukningsarbeidet etter brann om bord på lastefartøyet "Corvus", Korsfjorden. 54  [P] "Skipet" 2/2000  
  55 15.06.2001   : Eierskap overført til HSD Sjø a/s, Bergen. 55  [N] sjofartsdir.no  
  56 ca.2005   : Kapasitet endret [2]. 56    
  57 03.11.2006   : Drift og eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 57    
  58 15.06.2007   : Utleid til Hurtigruten ASA, Narvik. Satt i trafikk Bognes - Skarberget. 58    
  59 15.08.2007   : Tilbakelevert. 59    
  60 02.09.2007   : Satt i trafikk Skjersholmane - Sunde. 60    
  61 29.10.2007   : Tatt ut av trafikk Skjersholmane - Sunde. 61    
  62 12.11.2007   : I opplag, Austevollshella. 62    
  63 04.02.2008   : Satt i trafikk Stavanger - Tau. 63    
  64 03.03.2008   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Tau. 64    
  65 13.05.2008   : Satt i trafikk Stavanger - Tau. 65    
  66 30.08.2008   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Tau. 66    
  67 10.2008   : Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik. 67    
  68 06.11.2008   : Plukket opp èn mann ette fall over bord fra fritidsbåt, Klosterneset. 68  [A] Sunnhordland 07.11.2008  
  69 21.11.2008   : Tatt ut av trafikk Skjersholmane - Ranavik. 69    
  70 29.12.2008   : I opplag, Austevollshella. 70    
  71 30.04.2009   : Satt i trafikk Stavanger - Tau. 71    
  72 23.06.2009   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Tau. 72    
  73 10.10.2009   : Satt i trafikk Utne - Kvanndal. 73    
  74 07.11.2009   : Tatt ut av trafikk Utne - Kvanndal. 74    
  75 16.11.2009   : Satt i trafikk Stavanger - Tau. 75    
  76 10.02.2010   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Tau. 76    
  77 15.02.2010   : Satt i trafikk Krokeide - Hufthamar. 77    
  78 14.03.2010   : Tatt ut av trafikk Krokeide - Hufthamar. 78    
  79 27.03.2010   : I opplag, Austevollshella. 79    
  80 09.05.2010   : Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik. 80    
  81 29.06.2010   : I opplag, Austevollshella. 81    
  82 29.08.2010   : Tatt ut av opplag. 82    
  83 03.01.2011   : Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik. 83    
  84 2011   : Sertifikat endret [3]. 84    
  85 21.03.2011   : Satt i trafikk Stavanger - Tau. 85    
  86 03.05.2011   : Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik. 86    
  87 29.08.2011   : Satt i trafikk Gjermundshamn - Årsnes. 87    
  88 03.10.2011   : Tatt ut av trafikk Gjermundshamn - Årsnes. 88    
  89 25.10.2011   : Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik. 89    
  90 25.11.2011   : Satt i trafikk Gjermundshamn - Årsnes. 90    
  91 01.01.2012   : Drift overført til Norled a/s, Stavanger. 91    
  92 13.02.2012   : Eierskap overført til Norled a/s, Stavanger. 92  [N] sjofartsdir.no  
  93 16.08.2012   : Slepte m/fe "Fitjar" til Gjermundshamn etter maskinstans og røykutvikling i maskinrommet. 93  [A] Sunnhordland 11.09.2012  
  94 20.10.2013   : Til Westcon Yard a/s, Ølensvåg for vedlikehold. 94    
  96 16.12.2013   : Satt i trafikk Gjermundshamn - Årsnes. 96    
  97 10.01.2016   : Kolliderte med moloen, Årsnes etter maskinstans. 97  [N] bt.no 10.01.2016  
  98 11.01.2016   : Slept m/s "Eide Wrestler" til Bergen Group Halsnøy a/s, Høylandsbygd for reparasjon. 98  [P] "Skipet" 1/2016  
  99 27.02.2016   : Ferdig reparert ved Bergen Group Halsnøy a/s, Høylandsbygd. Gjermundshamn - Årsnes. 99  [N] marinetraffic.com  
  100 08.2017   : Tatt ut av trafikk Gjermundshamn - Årsnes. 100  [P] "Skipet" 3/2017  
  101 ca.09.2017   : Satt i trafikk Gjermundshamn - Årsnes. 101  Observasjon  
  102 10.2018   : Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik. 102  Observasjon