H      
  M SKIPSARKIV ROGALAND    
  I - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
     
     
   
 
   
  HJEM      
  KONTAKT      
  KILDER      
  FORKLARING      
  PASSASJERFARTØY      
  HURTIGBÅTER      
  BILFERGER      
       
       
     
    M/Fe "HJELMELAND" 1992 -  
    Fortegnelse nr. B35  
     
    FOTOGRAFI:        
    OPPDATERT:     26.04.2020    
    PERIODE:     1992 - Status for fartøyet: I  TRAFIKK  
     
     
     
     
  Linje   IDENTIFIKASJON Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  1 Kjenningssignal   L G C H 1 -   1 [N] sdir.no  
  2 IMO-nummer   9055747 2 -   2 [N] sdir.no  
  3 MMSI-nummer   257282400 3 -   3 [N] marinetraffic.com  
  4 Navn   "Hjelmeland" 4 -   4 [N] sdir.no  
     
     
     
  Linje   REDERI / EIERFORHOLD Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  5 Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger 5 1992 - 2003   5 -  
  6 Stavangerske a/s, Stavanger 6 2003 - 2008   6 [N] sdir.no  
  7 Tide Sjø a/s, Bergen 7 2008 - 2012   7 [N] sdir.no  
  8 Norled a/s, Stavanger 8 2012 -   8 [N] sdir.no  
     
     
     
  Linje   SPESIFIKASJONER Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  9 Byggeår   1992 9 -   9 [N] sdir.no  
  10 Byggenummer   72 [utrustning] 10 -   10 [N] sdir.no  
  11 Skrog   Eid Verft a/s, Nordfjordeid 11 -   11 -  
  12 Utrustning   Trønderverftet a/s, Hommelvik   12 -   12 [N] sdir.no  
  13 Type   SKS-75 13 -   13 [P] DSD årsberetning og regnskap 1991  
  14 Skrogutforming   Pendel 14 -   14 HMI  
  15 Klasse   DNV + 1A1, R5, Car Ferry B, E0 15 -   15 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  16 Materiale   Stål 16 -   16 [N] sdir.no  
  17 Maskinfabrikant   - 17 -   17 -  
  18 Maskin produsert [ A ] 1992 18 -   18 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  19   [ C ] 2011 19 -   19 -  
  20 Maskin [ A ] 4 x GM DDA 12V-92TA-DDEC diesel 20 1992 - 2011   20 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  21   [ C ] 4 x MTU 12V2000M61 diesel 21 2011 -   21 -  
  22 Effekt [ A ] 2148 bhk 22 1992 - 2011   22 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  23   [ C ] 3220 bhk 23 2011 -   23 -  
  24 Fart [ A ] 13.5 kn 24 1992 - 2011   24 [A] Stavanger Aftenblad 31.05.1994  
  25 Forbruk   - 25 -   25 -  
  26 Lengde   82.20 m 26 -   26 [N] sdir.no  
  27 Bredde   15.00 m 27 -   27 [N] sdir.no  
  28 Dybde   4.80 m 28 -   28 [N] sdir.no  
  29 Brutto registertonnasje [ A ] 1183 t 29 1992 - 2007   29 [N] sdir.no  
  30   [ B ] 1199 t 30 2007 [målt 2016] -   30 [N] sdir.no  
  31 Netto registertonnasje [ A ] 354 t 31 1992 - 2007   31 [N] sdir.no  
  32   [ B ] 359 t 32 2007 [målt 2016] -   32 [N] sdir.no  
  33 Dødvekttonnasje   575 t 33 2007 [målt 2016] -   33 [N] marinetraffic.com  
  34 Bilkapasitet [ A ] 76 [48 dekk 2, 28 (sidehus)dekk 3] 34 1992 - 2007   34 -  
  35   [ B ] 85 [48 dekk 2, 28 (sidehus)dekk 3], 9 (henge)dekk 3 35 2007 -   35 [P] Tide - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2010-30.april 2011" / HMI  
  36 Trailerkapasitet   8 36 -   36 [N] norled.no  
  37 Passasjersertifikat   400 37 -   37 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  38 Mannskap   Ja 38 -   38 HMI  
  39 Passasjerlugarer   0 39 -   39 HMI  
  40 Mannskapslugarer   Ja 40 -   40 HMI  
  41 Dekkshøyde   4.8 m dekk 2, 2.2 m (sidehus- /henge)dekk 3 41 -   41 HMI  
  42 Akseltrykk   15 t dekk 2, 1.5 t (sidehus- /henge)dekk 3 42 -   42 HMI  
  43 Tilleggsinformasjon   Fartsområde: 2. 43 -   43 [N] norled.no  
  44     Lastekapasitet: 450 t. 44 -   44 -  
     
     
     
  Linje     HISTORIKK   Linje   KILDER  
  45 15.12.1992   Målt. 45 [N] sdir.no  
  46 18.12.1992     Døpt av Tørny Kvaløy, Hommelvik. 46 [A] Stavanger Aftenblad 19.12.1992  
  47 30.12.1992     Levert fra Trønderverftet a/s, Hommelvik til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger som "Hjelmeland" [ A ]. Hjemmehavn: Stavanger. 47 -  
  48       Byggekostnad: 66 mill NOK. 48 [A] Stavanger Aftenblad 04.11.1992  
  49 13.01.1993     Innført i Norsk Ordinært Skipsregister. 49 [N] sdir.no  
  50 20.01.1993     Ankom Stavanger. 50 [A] Stavanger Aftenblad 21.01.1993  
  51 22.01.1993     Satt i trafikk Sande - Nesvik. 51 [A] Stavanger Aftenblad 21.01.1993  
  52 25.01.1993     Kjørte igjenom moloen og på land, Sande. 52 [A] Stavanger Aftenblad 26.01.1993  
  53       Fikk hull i skroget, skadet aktervisir og mistet en propell. 53 [A] Stavanger Aftenblad 27.01.1993  
  54       Årsak: Feil bruk av autopilot. 54 [A] Stavanger Aftenblad 04.11.1993  
  55 26.01.1993     Slept til Rogaland Skipsservice a/s, Stavanger for reparasjon. 55 -  
  56 03.1993     Ferdig reparert ved Rogaland Skipsservice a/s, Stavanger. Nytt baugvisir montert. Satt i trafikk Sande - Nesvik. 56 -  
  57       Kostnad: 3 mill NOK. 57 [A] Stavanger Aftenblad 04.05.1993  
  58 27.03.1998     Grunnstøtte på Store Bloksen, Sletta. 58 [A] Stavanger Aftenblad 15.04.1998  
  59 2000     Drift overført til Rogaland Trafikkselskap Ferjer a/s, Stavanger. 59 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  60 01.01.2003     Drift overført til Stavangerske Ferjer a/s, Stavanger. 60 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  61 31.01.2003     Eierskap overført til Stavangerske a/s, Stavanger. 61 [N] sdir.no  
  62 22.07.2004     Kolliderte med kaien, Nesvik. 62 [A] Stavanger Aftenblad 23.07.2004  
  63 03.10.2007     Drift overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 63 [N] sdir.no  
  64 20.10.2007     Til Fiskerstrand Verft a/s, Fiskerstrand for ombygging. 64 -  
  65 11.2007     Ombygget ved Fiskerstrand Verft a/s, Fiskerstrand: Ekstra bildekk montert på dekk 3 [ B ]. 65 -  
  66 01.12.2007     Satt i trafikk Sande - Nesvik. 66 -  
  67 30.01.2008     Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 67 [N] sdir.no  
  68 29.08.2011     Tatt ut av trafikk Sande - Nesvik. 68 -  
  69 01.09.2011     Til Fjellstrand a/s, Omastrand for ombygging. 69 [P] "Skipet" 3/2011  
  70 17.11.2011     Ombygget med ny maskin ved Fjellstrand a/s, Omastrand [ C ]. 70 -  
  71       Satt i trafikk Sande - Nesvik. 71 -  
  72 01.01.2012     Drift overført til Norled a/s, Stavanger. 72 [P] "Skipet" 1/2012  
  73 13.02.2012     Eierskap overført til Norled a/s, Stavanger. 73 [N] sdir.no  
  74 26.02.2012     Til Fjellstrand a/s, Omastrand for vedlikehold. 74 -  
  75 21.03.2012     Satt i trafikk Sande - Nesvik. 75 -  
  76 06.11.2013     Kolliderte med kaien, Sande. 76 [P] "Skipet" 4/2013  
  77 14.11.2015     Til Skude Industri a/s, Skudeneshavn for vedlikehold. 77 HMI  
  78 17.12.2015     Satt i trafikk Sande - Nesvik. 78 [N] norled.no  
  79 08.04.2016     Ommålt [ B ]. 79 [N] sdir.no  
     
     
     
     
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau