EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND          
     
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
   
    M/Fe "STAVANGER" 1990-2001     M/Fe "BJØRNEFJORD" 2009-2014 / 2016   FOTOGRAFI      
 
 
           
                                           
         
     
 
     
         
         
         
         
             
         
             
         
         
             
             
             
         
         
             
         
      "Stavanger"      
      © Sølve Hatteland      
      Lokalisering: Tau      
      Dato: 22. mai 1994