EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND          
     
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
   
    M/Fe "SJERNARØY" 1999-   FOTOGRAFI      
 
 
           
                                           
         
     
 
     
         
         
         
         
                     
         
             
             
             
             
             
             
             
             
         
             
         
             
             
         
      "Sjernarøy"      
      © Sølve Hatteland      
      Lokalisering: Judaberg      
      Dato: 21. mai 2012