EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND          
     
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
   
    M/Fe "RYFYLKE" 2013-   FOTOGRAFI      
 
 
           
                                           
             
       
 
       
             
             
             
             
                       
             
                 
               
               
               
               
             
             
               
             
               
               
             
      "Ryfylke"      
      © Sølve Hatteland      
      Lokalisering: Tau      
      Dato: 14. januar 2019