EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND          
     
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
   
    M/Fe "ROPEID" 1965-1987   FOTOGRAFI      
 
 
           
                                           
         
     
 
     
         
         
         
         
         
             
         
         
         
         
         
         
             
             
             
         
         
      "Ropeid"      
      © Olav Moen      
      Lokalisering: Stavanger      
      Dato: ukjent