EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND          
     
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
   
    M/Fe "JONDAL" 2011   FOTOGRAFI      
 
 
           
                                           
         
     
 
     
         
         
         
         
                 
         
             
         
         
             
         
         
             
         
         
             
             
             
             
             
             
             
             
         
      "Jondal"      
      © Tom Gulbrandsen      
      Lokalisering: Sandvikvåg      
      Dato: 02. mai 2008