EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND          
     
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
   
    M/Fe "FUSA" 1996 / 2006-2011   FOTOGRAFI      
 
 
           
                                           
         
     
 
     
         
         
         
         
         
         
         
         
             
             
             
             
         
         
         
             
             
         
         
      "Fusa"      
      © Wilhelm Langes      
      Lokalisering: Utne      
      Dato: juli 1993