EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND          
     
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
   
    M/Fe "FJORDBRIS" 1948-1980   FOTOGRAFI      
 
 
           
                                           
         
     
 
     
         
         
         
         
         
             
         
         
         
         
         
             
             
             
             
         
         
      "Fjordbris"      
      © NSS Jenssen-samlingen      
      Lokalisering: ukjent      
      Dato: ukjent