H      
  M SKIPSARKIV ROGALAND    
  I - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
     
     
   
 
   
  HJEM      
  KONTAKT      
  KILDER      
  FORKLARING      
  PASSASJERFARTØY      
  HURTIGBÅTER      
  BILFERGER      
       
       
     
    M/Fe "FITJAR" 1975 - 1976 / 2013 / 2016 / 2020  
    Fortegnelse nr. B95  
     
    FOTOGRAFI:        
    OPPDATERT:     26.04.2020    
    PERIODE:     1975 - 1976 / 2013 / 2016 / 2020    
     
     
     
   
 
  Avbildet som:  
      "FITJAR"  
         
      Rettighetshaver:  
      HMI v/ Sølve Hatteland  
         
          Lokalisering:  
      Judaberg  
         
      Tidspunkt:  
      19. april 2019  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
       
       
         
       
     
     
     
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Monaneveien nr. 168, 4120 Tau