EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND          
     
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
   
    M/Fe "FITJAR" 1975-1976 / 2016   FOTOGRAFI      
 
 
           
                                           
         
     
 
     
         
         
         
         
             
         
             
         
         
             
         
         
         
         
         
             
             
             
             
             
             
             
         
         
      "Fitjar"      
      © Harald Sætre      
      Lokalisering: ukjent      
      Dato: 1996