EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND          
     
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
   
    M/Fe "BOKNFERJA" 1970-1976   FOTOGRAFI      
 
 
           
                                           
         
     
 
     
         
         
         
         
             
         
             
         
         
         
         
         
         
         
         
             
             
             
             
             
             
             
         
         
         
         
         
      "Boknferja"      
      © Kjell Strand, Haugesunds Avis a/s      
      Lokalisering: ukjent      
      Dato: ukjent