EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND                        
                                           
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
   
    M/Fe "BOKN" 1976-1993   FOTOGRAFI      
 
 
           
                                           
             
       
 
       
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
      "Bokn"      
      © Sølve Hatteland      
      Lokalisering: Stavanger      
      Dato: 16. juni 1990