EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND          
     
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
   
    M/Fe "BOGNES" 1982-1983   FOTOGRAFI      
 
 
           
                                           
         
     
 
     
         
         
         
         
         
         
             
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
      "Bognes"      
      © Jürgen Stein      
      Lokalisering: ukjent      
      Dato: ukjent