A  
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                 
               
   
  Hjem        
  Kontakt        
  Kilder        
  Forklaring        
  Passasjerfartøy      
  Hurtigbåter        
  Bilferger        
       
       
       
       
       
       
       
  M/Fe "BERGEN" 1985 - 1986    
  M/Fe "GLOPPEN" 2016 - 2017    
       
  Fortegnelse nr.:   B26          
  Oppdatert:   02.01.2021          
  Periode:   1985 - 1986 / 2016 - 2017            
  Fotografi:          
  Status:   I bruk        
       
       
 
     
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
       
       
  Avbildet som:   "Gloppen"      
  Rettighetshaver:   HMI v/ Sølve Hatteland      
  Lokalisering:   Tau      
  Tidspunkt:   04. juli 2016          
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau