H      
  M SKIPSARKIV ROGALAND    
  I - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
     
     
   
 
   
  HJEM      
  KONTAKT      
  KILDER      
  FORKLARING      
  PASSASJERFARTØY      
  HURTIGBÅTER      
  BILFERGER      
       
       
     
    M/Fe "AUSTRHEIM" 1993          M/Fe "BJØRNEFJORD" 1996          M/Fe "BOKNAFJORD" 2001 - 2010          M/Fe "SULAFJORD" 2017  
    Fortegnelse nr. B37  
     
    FOTOGRAFI:        
    OPPDATERT:     26.04.2020    
    PERIODE:     1993 / 1996 / 2001 - 2010 / 2017    
     
     
     
   
 
  Avbildet som:  
      "BOKNAFJORD"  
         
      Rettighetshaver:  
      HMI v/ Sølve Hatteland  
         
          Lokalisering:  
      Tau  
         
      Tidspunkt:  
      02. februar 2008  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
     
     
     
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau