EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND                        
                                           
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
   
    M/Fe "AUSTRÅT" 1991-1992 / 1998   FOTOGRAFI      
 
 
           
                                           
             
       
 
       
             
             
             
                 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
      "Austråt"      
      © Svein Torske      
      Lokalisering: Trondheimsfjorden      
      Dato: 1987