EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND          
     
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
   
    M/Fe "FITJAR" 1975-1976 / 2016   FOTOGRAFI   OPPDATERT 19.09.2018  
 
 
                     
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
  1  PERIODE       1975 - 1976 / 2016     1    
  2  KJENNINGSSIGNAL       LLIX   2  [N] sjofartsdir.no  
  3  IMO-NUMMER       7321922   3  [N] sjofartsdir.no  
  4  MMSI-NUMMER       257042700   4  [N] marinetraffic.com  
  5  NAVN   "Fitjar"   5  [N] sjofartsdir.no  
             
  6  REDERI / EIERFORHOLD       Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen 1973 - 2001 6  [P] "Over fjord og fjell"  
  7     HSD Sjø a/s, Bergen 2001 - 2006 7  [N] sjofartsdir.no  
  8     Tide Sjø a/s, Bergen 2006 - 2012 8  [N] sjofartsdir.no  
  9           Norled a/s, Stavanger 2012 - 9  [N] sjofartsdir.no  
 
  10  BYGGEÅR       1973   10  [N] sjofartsdir.no  
  11  BYGGENUMMER       16   11  [N] sjofartsdir.no  
  12  SKROG       Haugesund Slip a/s, Haugesund      12  [N] sjofartsdir.no  
  13  UTRUSTNING       Haugesund Slip a/s, Haugesund      13  [N] sjofartsdir.no  
  14  TYPE       PS 50   14  [P] NOU 1974:50 "Standardisering av ferjer"  
  15  SKROG       Pendel   15  Observasjon  
  16  KLASSE   Skipskontrollen før 1989 - før 2000 16  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  17         NSC før 2000 - 17  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  18  MATERIALE       Stål   18  [N] sjofartsdir.no  
  19  MASKINFABRIKANT   Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset   19  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  20  MASKIN PRODUSERT       1973   20  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  21  MASKIN       1 x 2TEV DM 5 syl. diesel   21  [P] "Skipet" 2/1981  
  22  EFFEKT       1250 bhk   22  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  23  FART       13.97 kn   23  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  24  FORBRUK           24    
  25  LENGDE   64.49 m   25  [N] sjofartsdir.no  
  26  BREDDE       11.11 m   26  [N] sjofartsdir.no  
  27  DYBDE       04.20 m   27  [N] sjofartsdir.no  
  28  BRUTTO REGISTERTONNASJE   [1] 488.10 t 1973 - 1986 28  [N] sjofartsdir.no  
  29           [2] 740.00 t 1986 - 29  [N] sjofartsdir.no  
  30  NETTO REGISTERTONNASJE   [1] 227.85 t 1973 - 1986 30  [N] sjofartsdir.no  
  31           [2] 250.00 t 1986 - 31  [N] sjofartsdir.no  
  32  DØDVEKTTONNASJE       [2] 325.00 t 1986 - 32  [N] marinetraffic.com  
  33  BILER   [1] 50 1973 - ca.2005 33  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  34     [3] 35 ca.2005 - 34    
  35  TRAILERE       Ja   35  Observasjon  
  36  PASSASJERER   [1] 325 1973 - før 2001 36  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  37     [5] 232 før 2001 - 2009 37  [A] Sunnhordland 25.01.2001  
  38     [4] 195 2009 - 38    
  39  MANNSKAP           39    
  40  PASSASJERLUGARER       0   40  Observasjon  
  41  MANNSKAPSLUGARER       8   41  [P] NOU 1974:50 "Standardisering av ferjer"  
  42  DEKKSHØYDE       4.20 m   42  Observasjon  
  43  AKSELTRYKK       12 t   43  Observasjon  
  44  TILLEGGSINFORMASJON           44    
  45  STATUS       Reservefartøy 45    
   
  46 04.06.1973   : Levert fra Haugesund Slip a/s, Haugesund til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen som "Fitjar" [1]. 46  [P] "Over fjord og fjell"  
  47 08.06.1973   : Innført i Bergen Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen. 47  [N] sjofartsdir.no  
  48 06.1973   : Satt i trafikk Kinsarvik - Kvanndal. 48  [P] "Over fjord og fjell"  
  49 01.11.1975   : Utleid til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Satt i trafikk Stavanger - Nedstrand. 49    
  50 29.02.1976   : Tilbakelevert. 50    
  51 01.05.1976   : Satt i trafikk Leirvik - Utbjoa / Leirvik - Valevåg. 51    
  52 01.10.1976   : Satt i trafikk Halhjem - Sandvikvåg. 52    
  53 01.05.1977   : Satt i trafikk Leirvik - Utbjoa / Leirvik - Valevåg. 53    
  54 ult. uke 30 1978   : Satt i trafikk Halhjem - Sandvikvåg / Halhjem - Utbjoa. 54  [A] Sunnhordland 21.07.1978 / -  
  55 1983   : Tatt ut av trafikk Halhjem - Utbjoa. 55    
  56 01.05.1985   : Satt i trafikk Halhjem - Sandvikvåg / Halhjem - Utbjoa. 56    
  57 26.06.1986   : Tatt ut av trafikk Halhjem - Sandvikvåg / Halhjem - Utbjoa. 57  Observasjon  
  58 08.1986   : Ombygget [2]. 58    
  59 pr.03.1988   : I trafikk Leirvik - Sunde. 59  [A] Sunnhordland 04.03.1988  
  60 05.04.1990   : Satt i trafikk Siggjarvåg - Sagvåg. 60  [A] Sunnhordland 06.04.1990  
  61 02.07.1990   : Satt i trafikk Skånevik - Utåker. 61  [A] Bømlo-nytt 06.07.1990 / -  
  62 02.07.1990    : Satt i trafikk Skjersholmane - Utbjoa. 62  Observasjon  
  63 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 63  [N] sjofartsdir.no  
  64 1993   : Satt i trafikk Jondal - Tørvikbygd.  64  [P] "Fram og tilbake over fjorden"  
  65 07.12.1993   : Oppgradert: Slingrekjøl montert og lasteevnen økt med 140 t. 65  [A] Sunnhordland 08.12.1993  
  66 1994   : Tatt ut av trafikk Jondal - Tørvikbygd. 66  [P] "Fram og tilbake over fjorden"  
  67 ► 1997   : Satt i trafikk Skånevik - Utåker. 67  [P] "Skipet" 3/1997  
  68 12.10.1998   : Satt i trafikk Leirvik - Sunde. 68  [A] Sunnhordland 08.10.1998  
  69 16.04.1999   : Kolliderte med m/fe "Ulvik" ved Ranavik. Årsak: Kommunikasjonssvikt. 69  [A] Sunnhordland 05.05.1999  
  70 02.05.2000   : Drift overført til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab Sjø a/s, Bergen.  70  [A] Stavanger Aftenblad 29.04.2000  
  71 ► 2001   : Sertifikat endret [5]. 71      
  72 24.01.2001   : Redningsflåte blåste over bord. 72  [A] Sunnhordland 25.01.2001  
  73 06.2001   : Satt i trafikk Gjermundshamn - Løfallstrand. 73  [A] Sunnhordland 14.06.2001  
  74 15.06.2001   : Eierskap overført til HSD Sjø a/s, Bergen.  74  [N] sjofartsdir.no  
  75 ► 10.2001   : Satt i trafikk Leirvik - Sunde. 75  Observasjon  
  76 10.2001   : Tatt ut av trafikk Leirvik - Sunde.  76  [A] Bømlo-nytt 17.09.2001  
  77 01.11.2001   : Satt i trafikk Skånevik - Utåker. 77  [A] Sunnhordland 29.10.2001  
  78 ca.2005   : Kapasitet endret [3]. 78    
  79 03.11.2006   : Drift overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 79    
  80 04.12.2006   : Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 80  [N] sjofartsdir.no  
  81 09.2009   : Sertifikat endret [4]. 81    
  82 01.12.2010   : Tatt ut av trafikk Skånevik - Utåker. 82    
  83 18.12.2010   : I opplag, Løfallstrand. 83    
  84 20.08.2011   : Satt i trafikk Skånevik - Utåker. 84    
  85 03.11.2011   : Satt i trafikk Jondal - Tørvikbygd.  85    
  86 04.12.2011   : Tatt ut av trafikk Jondal - Tørvikbygd. 86    
  87 21.12.2011   : Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik. 87    
  88 01.01.2012   : Drift overført til Norled a/s, Stavanger. 88    
  89 27.01.2012   : Tatt ut av trafikk Skjersholmane - Ranavik. 89    
  90 13.02.2012   : Eierskap overført til Norled a/s, Stavanger. 90  [N] sjofartsdir.no  
  91 09.03.2012   : I opplag, Løfallstrand. 91    
  92 12.04.2012   : Tatt ut av opplag. 92    
  93 03.05.2012   : Satt i trafikk Jektevik - Hodnanes. 93    
  94 07.06.2012   : Tatt ut av trafikk Jektevik - Hodnanes. 94    
  95 25.06.2012   : I opplag, Løfallstrand. 95    
  96 06.08.2012   : Tatt ut av opplag. 96    
  97 16.08.2012   : Maskinstans og røykutvikling fra maskinrommet, Varaldsøy. Slept av m/fe "Vikingen" til Gjermundshamn. 97  [A] Sunnhordland 11.09.2012  
  98 18.08.2012   : Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for reparasjon. 98    
  99 24.11.2012   : Ferdig reparert ved Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset. 99    
  100 01.02.2013   : Satt i trafikk Skjersholmane - Fjelberg. 100    
  101 19.04.2013   : Tatt ut av trafikk Skjersholmane - Fjelberg. 101    
  102 01.05.2013   : I opplag, Løfallstrand. 102      
  103 07.07.2013   : Tatt ut av opplag. 103      
  104 14.12.2013   : I opplag, Løfallstrand. 104    
  105 23.03.2014   : Satt i trafikk Gjermundshamn - Årsnes. 105    
  106 22.04.2014   : I opplag, Løfallstrand. 106    
  107 27.06.2014   : Grunnberøring, Ranavik. 107  [N] kvinnheringen.no 27.06.2014     
  108 07.2014   : Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset. 108    
  109 09.08.2014   : Ferdig ved Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset.  109    
  110 23.09.2014   : Satt i trafikk Årvika - Koparnes.  110    
  111 25.11.2014   : Til Vegsund Slip a/s, Eidsnes for vedlikehold. 111    
  112 01.2015   : Ferdig ved Vegsund Slip a/s, Eidsnes. 112    
  113 15.03.2015   : Satt i trafikk Gjermundshamn - Årsnes. 113    
  114 09.05.215   : I opplag, Løfallstrand. 114    
  115 19.09.2015   : Tatt ut av opplag. 115    
  116 18.10.2015   : Satt i trafikk Skånevik - Utåker. 116  Observasjon  
  117 25.11.2015   : Tatt ut av trafikk Skånevik - Utåker. 117  Observasjon  
  118 03.12.2015   : Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik. 118  [N] marinetraffic.com  
  119 10.01.2016   : Satt i trafikk Skånevik - Utåker. 119  [N] marinetraffic.com  
  120 07.02.2016   : Tatt ut av trafikk Skånevik - Utåker. 120  [N] marinetraffic.com  
  121 28.02.2016   : Satt i trafikk Utbjoa - Borgundøy / Utbjoa - Skjersholmane. 121  [N] marinetraffic.com  
  122 02.04.2016   : Tatt ut av trafikk Utbjoa - Borgundøy / Utbjoa - Skjersholmane.  122  [N] marinetraffic.com  
  123 03.04.2016   : Satt i trafikk Kinsarvik - Utne. 123  [N] marinetraffic.com  
  124 ca.05.2016   : Tatt ut av trafikk Kinsarvik - Utne.  124    
  125 06.06.2016   : Satt i trafikk Utne - Kvanndal. 125  [N] avisa-hordaland.no 07.06.2016  
  126 12.08.2016   : Tatt ut av trafikk Utne - Kvanndal. 126    
  127 31.10.2016   : Satt i trafikk Utne - Kvanndal. 127  [N] hardanger-folkeblad.no 02.11.2016  
  128 18.01.2017   : Tatt ut av trafikk Utne - Kvanndal. 128  Observasjon  
  129 24.03.2017   : Satt i trafikk Gjermundshamn - Årsnes. 129  [N] stp-norway.com 05.05.2017     
  130 10.05.2017   : Tatt ut av trafikk Gjermundshamn - Årsnes. 130  [N] stp-norway.com 10.05.2017     
  131 23.06.2017   : Satt i trafikk Utne - Kvanndal [supplering]. 131  [N] norled.no  
  130 25.08.2017   : Tatt ut av trafikk Utne - Kvanndal. 130  [N] norled.no  
  133 07.12.2017   : Satt i trafikk Gjermundshamn - Årsnes. 133  [N] marinetraffic.com  
  134 01.01.2018   : I opplag, Omastrand. 134  [P] "Skipet" 1/2018      
  135 ultimo 08.2018   : Tatt ut av trafikk Utne - Kvanndal. 135  Observasjon