H      
  M SKIPSARKIV ROGALAND    
  I - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
     
     
   
 
   
  HJEM      
  KONTAKT      
  KILDER      
  FORKLARING      
  PASSASJERFARTØY      
  HURTIGBÅTER      
  BILFERGER      
       
       
     
    M/Fe "FITJAR" 1975 - 1976 / 2013 / 2016 / 2019 -  
    Fortegnelse nr. B95  
     
    FOTOGRAFI:        
    OPPDATERT:     31.08.2020    
    PERIODE:     1975 - 1976 / 2013 / 2016 / 2019 - Status for fartøyet: I  OPPLAG  
     
     
     
     
  Linje   IDENTIFIKASJON Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  1 Kjenningssignal   L L I X 1 -   1 [N] sdir.no  
  2 IMO-nummer   7321922 2 -   2 [N] sdir.no  
  3 MMSI-nummer   257042700 3 -   3 [N] marinetraffic.com  
  4 Navn   "Fitjar" 4 -   4 [N] sdir.no  
     
     
     
  Linje   REDERI / EIERFORHOLD Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  5 Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen 5 1973 - 2001   5 [P] "Over fjord og fjell"  
  6 HSD Sjø a/s, Bergen 6 2001 - 2006   6 [N] sdir.no  
  7 Tide Sjø a/s, Bergen 7 2006 - 2012   7 [N] sdir.no  
  8 Norled a/s, Stavanger 8 2012 -   8 [N] sdir.no  
     
     
     
  Linje   SPESIFIKASJONER Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  9 Byggeår   1973 9 -   9 [N] sdir.no  
  10 Byggenummer   16 10 -   10 [N] sdir.no  
  11 Skrog   Haugesund Slip a/s, Haugesund 11 -   11 [N] sdir.no  
  12 Utrustning   Haugesund Slip a/s, Haugesund 12 -   12 [N] sdir.no  
  13 Type   PS 50 13 -   13 [P] NOU 1974:50 "Standardisering av ferjer"  
  14 Skrogutforming   Pendel 14 -   14 HMI  
  15 Klasse   DNV, 1A1 15 1973 - før 1989   15 [P] "Vi bygget skipene"  
  16     Skipskontrollen 16 før 1989 - før 2000   16 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  17     NSC 17 før 2000 -   17 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  18 Materiale   Stål 18 -   18 [N] sdir.no  
  19 Maskinfabrikant   Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset 19 -   19 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  20 Maskin produsert   1973 20 -   20 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  21 Maskin   1 x 2TEV DM 5 syl. diesel 21 -   21 [P] "Skipet" 2/1981  
  22 Effekt   1250 bhk 22 -   22 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  23 Fart   13.97 kn 23 -   23 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  24 Forbruk   - 24 -   24 -  
  25 Lengde   64.49 m 25 -   25 [N] sdir.no  
  26 Bredde   11.11 m 26 -   26 [N] sdir.no  
  27 Dybde   4.20 m 27 -   27 [N] sdir.no  
  28 Brutto registertonnasje [ A ] 488.10 t 28 1973 - 1993   28 [N] sdir.no  
  29   [ B ] 740 t 29 1993 [målt 1996] -   29 [N] sdir.no  
  30 Netto registertonnasje [ A ] 227.85 t 30 1973 - 1993   30 [N] sdir.no  
  31   [ B ] 250 t 31 1993 [målt 1996] -   31 [N] sdir.no  
  32 Dødvekttonnasje [ B ] 325 t 32 1993 [målt 1996] -   32 [N] marinetraffic.com  
  33 Bilkapasitet [ A ] 50 33 1973 - ca.2005   33 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  34   [ C ] 35 34 ca.2005 -   34 [N] stavanger-aftenblad.no 19.04.2019  
  35 Trailerkapasitet   4 35 -   35 [N] norled.no  
  36 Passasjersertifikat [ A ] 325 36 1973 - før 2001   36 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  37   [ E ] 232 37 før 2001 - 2009   37 [A] Sunnhordland 25.01.2001  
  38   [ D ] 195 38 2009 -   38 [P] Norled - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2013-30.april 2014"  
  39 Mannskap   Ja 39 -   39 HMI  
  40 Passasjerlugarer   0 40 -   40 HMI  
  41 Mannskapslugarer   8 41 -   41 [P] NOU 1974:50 "Standardisering av ferjer"  
  42 Dekkshøyde   4.20 m 42 -   42 HMI  
  43 Akseltrykk   12 t 43 -   43 HMI  
  44 Tilleggsinformasjon   Fartsområde: 2. 44 -   44 [N] norled.no  
     
     
     
  Linje     HISTORIKK   Linje   KILDER  
  45 22.05.1973   Målt [ A ]. 45 [N] sdir.no  
  46 04.06.1973     Levert fra Haugesund Slip a/s, Haugesund til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen som "Fitjar" [ A ]. Døpt av Charty Askeland. 46 [P] "Vi bygget skipene"  
  47 08.06.1973     Innført i Bergen Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen. 47 [N] sdir.no  
  48 06.1973     Satt i trafikk Kinsarvik - Kvanndal. 48 [P] "Over fjord og fjell"  
  49 01.11.1975     Utleid til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Satt i trafikk Stavanger - Tau. 49 [P] Det Stavangerske D/s - "Vinterruter 1975"  
  50 29.02.1976     Tilbakelevert. 50 [P] Det Stavangerske D/s - "Vinterruter 1976"  
  51 01.05.1976     Satt i trafikk Leirvik - Utbjoa / Leirvik - Valevåg. 51 -  
  52 01.10.1976     Satt i trafikk Halhjem - Sandvikvåg. 52 -  
  53 01.05.1977     Satt i trafikk Leirvik - Utbjoa / Leirvik - Valevåg. 53 -  
  54 ultimo uke 30 1978     Satt i trafikk Halhjem - Sandvikvåg / Halhjem - Utbjoa. 54 [A] Sunnhordland 21.07.1978 / -  
  55 1983     Tatt ut av trafikk Halhjem - Utbjoa. 55 -  
  56 01.05.1985     Satt i trafikk Halhjem - Sandvikvåg / Halhjem - Utbjoa. 56 -  
  57 26.06.1986     Tatt ut av trafikk Halhjem - Sandvikvåg / Halhjem - Utbjoa. 57 HMI  
  58 08.1986     Ombygget. 58 -  
  59 pr.03.1988     I trafikk Leirvik - Sunde. 59 [A] Sunnhordland 04.03.1988  
  60 05.04.1990     Satt i trafikk Siggjarvåg - Sagvåg. 60 [A] Sunnhordland 06.04.1990  
  61 02.07.1990     Satt i trafikk Skånevik - Utåker. 61 [A] Bømlo-nytt 06.07.1990 / -  
  62 02.07.1990 ►     Satt i trafikk Skjersholmane - Utbjoa. 62 HMI  
  63 01.08.1992     Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 63 [N] sdir.no  
  64 1993     Satt i trafikk Jondal - Tørvikbygd.  64 [P] "Fram og tilbake over fjorden"  
  66 07.12.1993     Oppgradert: Slingrekjøl montert og lasteevnen økt med 140 t. 66 [A] Sunnhordland 08.12.1993  
  67 1994     Tatt ut av trafikk Jondal - Tørvikbygd. 67 [P] "Fram og tilbake over fjorden"  
  68 29.08.1996     Ommålt [ B ]. 68 [N] sdir.no  
  69 ► 1997     Satt i trafikk Skånevik - Utåker. 69 [P] "Skipet" 3/1997  
  70 12.10.1998     Satt i trafikk Leirvik - Sunde. 70 [A] Sunnhordland 08.10.1998  
  71 16.04.1999     Kolliderte med m/fe "Ulvik" ved Ranavik. Årsak: Kommunikasjonssvikt. 71 [A] Sunnhordland 05.05.1999  
  72 02.05.2000     Drift overført til HSD Sjø a/s, Bergen.  72 [A] Stavanger Aftenblad 29.04.2000  
  73 ► 2001     Kapasitet endret [ E ]. 73 -  
  74 24.01.2001     Redningsflåte blåste over bord. 74 [A] Sunnhordland 25.01.2001  
  75 06.2001     Satt i trafikk Gjermundshamn - Løfallstrand. 75 [A] Sunnhordland 14.06.2001  
  76 15.06.2001     Eierskap overført til HSD Sjø a/s, Bergen.  76 [N] sdir.no  
  77 ► 10.2001     Satt i trafikk Leirvik - Sunde. 77 HMI  
  78 10.2001     Tatt ut av trafikk Leirvik - Sunde. 78 [A] Bømlo-nytt 17.09.2001  
  79 01.11.2001     Satt i trafikk Skånevik - Utåker. 79 [A] Sunnhordland 29.10.2001  
  80 ca.2005     Kapasitet endret [ C ]. 80 -  
  81 03.11.2006     Drift overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 81 [P] "Skipet" 4/2006  
  82 04.12.2006     Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 82 [N] sdir.no  
  83 09.2009     Sertifikat endret [ D ]. 83 -  
  84 01.12.2010     Tatt ut av trafikk Skånevik - Utåker. 84 -  
  85 18.12.2010     I opplag, Løfallstrand. 85 -  
  86 20.08.2011     Satt i trafikk Skånevik - Utåker. 86 -  
  87 03.11.2011     Satt i trafikk Jondal - Tørvikbygd.  87 -  
  88 04.12.2011     Tatt ut av trafikk Jondal - Tørvikbygd. 88 -  
  89 21.12.2011     Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik. 89 -  
  90 01.01.2012     Drift overført til Norled a/s, Stavanger. 90 [P] "Skipet" 1/2012  
  91 27.01.2012     Tatt ut av trafikk Skjersholmane - Ranavik. 91 -  
  92 13.02.2012     Eierskap overført til Norled a/s, Stavanger. 92 [N] sdir.no  
  93 09.03.2012     I opplag, Løfallstrand. 93 -  
  94 12.04.2012     Tatt ut av opplag. 94 -  
  95 03.05.2012     Satt i trafikk Jektevik - Hodnanes. 95 -  
  96 07.06.2012     Tatt ut av trafikk Jektevik - Hodnanes. 96 -  
  97 25.06.2012     I opplag, Løfallstrand. 97 -  
  98 06.08.2012     Tatt ut av opplag. 98 -  
  99 16.08.2012     Maskinstans og røykutvikling fra maskinrommet, Varaldsøy. Slept av m/fe "Vikingen" til Gjermundshamn. 99 [A] Sunnhordland 11.09.2012  
  100 18.08.2012     Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for reparasjon. 100 -  
  101 24.11.2012     Ferdig reparert ved Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset. 101 -  
  102 01.02.2013     Satt i trafikk Utbjoa - Borgundøy / Utbjoa - Skjersholmane. 102 [P] "Skipet" 1/2013  
  103 19.04.2013     Tatt ut av trafikk Skjersholmane - Fjelberg. 103 -  
  104 01.05.2013     I opplag, Løfallstrand. 104 -  
  105 07.07.2013     Tatt ut av opplag. 105 -  
  106 31.10.2013     I opplag, Hareid som reservefartøy. 106 [P] "Skipet" 1/2014  
  107 14.12.2013     I opplag, Løfallstrand. 107 [P] "Skipet" 1/2014  
  108 23.03.2014     Satt i trafikk Gjermundshamn - Årsnes. 108 -  
  109 22.04.2014     I opplag, Løfallstrand. 109 -  
  110 27.06.2014     Grunnberøring, Ranavik. 110 [N] kvinnheringen.no 27.06.2014     
  111 07.2014     Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset. 111 -  
  112 09.08.2014     Ferdig ved Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset.  112 -  
  113 23.09.2014     Satt i trafikk Årvika - Koparnes. 113 -  
  114 25.11.2014     Til Vegsund Slip a/s, Eidsnes for vedlikehold. 114 -  
  115 01.2015     Ferdig ved Vegsund Slip a/s, Eidsnes. 115 -  
  116 15.03.2015     Satt i trafikk Gjermundshamn - Årsnes. 116 -  
  117 09.05.2015     I opplag, Løfallstrand. 117 -  
  118 19.09.2015     Tatt ut av opplag. 118 -  
  119 18.10.2015     Satt i trafikk Skånevik - Utåker. 119 HMI  
  120 25.11.2015     Tatt ut av trafikk Skånevik - Utåker. 120 HMI  
  121 03.12.2015     Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik. 121 [N] marinetraffic.com  
  122 10.01.2016     Satt i trafikk Skånevik - Utåker. 122 [N] marinetraffic.com  
  123 07.02.2016     Tatt ut av trafikk Skånevik - Utåker. 123 [N] marinetraffic.com  
  124 28.02.2016     Satt i trafikk Utbjoa - Borgundøy / Utbjoa - Skjersholmane. 124 [N] marinetraffic.com  
  125 02.04.2016     Tatt ut av trafikk Utbjoa - Borgundøy / Utbjoa - Skjersholmane.  125 [N] marinetraffic.com  
  126 03.04.2016     Satt i trafikk Kinsarvik - Utne. 126 [N] marinetraffic.com  
  127 ca.05.2016     Tatt ut av trafikk Kinsarvik - Utne. 127 -  
  128 06.06.2016     Satt i trafikk Utne - Kvanndal. 128 [N] avisa-hordaland.no 07.06.2016  
  129 12.08.2016     Tatt ut av trafikk Utne - Kvanndal. 129 -  
  130 31.10.2016     Satt i trafikk Utne - Kvanndal. 130 [N] hardanger-folkeblad.no 02.11.2016  
  131 18.01.2017     Tatt ut av trafikk Utne - Kvanndal. 131 HMI  
  132 24.03.2017     Satt i trafikk Gjermundshamn - Årsnes. 132 [N] stp-norway.com 05.05.2017  
  133 10.05.2017     Tatt ut av trafikk Gjermundshamn - Årsnes. 133 [N] stp-norway.com 10.05.2017  
  134 23.06.2017     Satt i trafikk Utne - Kvanndal [supplering]. 134 [N] norled.no  
  135 25.08.2017     Tatt ut av trafikk Utne - Kvanndal. 135 [N] norled.no  
  136 07.12.2017     Satt i trafikk Gjermundshamn - Årsnes. 136 [N] marinetraffic.com  
  137 01.01.2018     I opplag, Omastrand. 137 [P] "Skipet" 1/2018  
  138 pr.sommer 2018     I trafikk Utne - Kvanndal [supplering]. 138 HMI  
  139 ultimo 08.2018     Tatt ut av trafikk Utne - Kvanndal. 139 HMI  
  140 03.06.2019     Satt i trafikk Utne - Kvanndal [supplering]. 140 [P] Norled 26.06.2019  
  141 17.08.2019     Satt i trafikk Holmastø - Jelsa. 141 [P] "Skipet" 4/2019  
  142 ultimo 2019     Tatt ut av trafikk Holmastø - Jelsa. 142 HMI  
  143 medio 01.2020     Utleid til Fjord1 ASA, Florø. Satt i trafikk Gjermundshamn - Årsnes. 143 HMI / [N] marinetraffic.com  
  144 08.02.2020     Tilbakelevert. 144 HMI  
  145 20.02.2020     I opplag, Innbjoa. 145 [P] "Skipet" 2/2020  
     
     
     
     
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau