H      
  M SKIPSARKIV ROGALAND    
  I - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
     
     
   
 
   
  HJEM      
  KONTAKT      
  KILDER      
  FORKLARING      
  PASSASJERFARTØY      
  HURTIGBÅTER      
  BILFERGER      
       
       
     
    M/Fe "BOKNFERJA" 1970 - 1976  
    Fortegnelse nr. B84   
     
    FOTOGRAFI:        
    OPPDATERT:     31.03.2019    
    PERIODE:     1970 - 1976 Status for fartøyet: UKJENT  
     
     
     
     
  Linje   IDENTIFIKASJON Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  1 Kjenningssignal   L I C Y 1 -   1 [P] "Skipet" 3/1983  
  2 IMO-nummer   - 2 -   2 -  
  3 MMSI-nummer   - 3 -   3 -  
  4 Navn   "Elegance" 4 1891 - 1950   4 [P] "Skipet" 3/1989  
  5     "Follaferja" 5 1950 - 1970   5 [P] "Skipet" 3/1989  
  6     "Boknferja" 6 1970 -   6 [P] "Skipet" 3/1983  
     
     
     
  Linje   REDERI / EIERFORHOLD Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  7 P/r T. M. Thomassen, Mandal 7 1891 - 1912   7 [P] "Skipet" 3/1992  
  8 P/r Hans Karlsen, Rønvik 8 1912 - etter 1912   8 [P] "Skipet" 3/1992  
  9 P/r Bernh. Lind, Bodin 9 etter 1912 - 1949   9 [P] "Skipet" 3/1992  
  10 Ragnar Brækkan, Kolvereid 10 1949 - 1970   10 [P] "Skipet" 3/1992  
  11 Bokn Rutelag a/s, Føresvik 11 1970 - 1976   11 [P] "Skipet" 3/1992  
  12 Otra a/s, Kristiansand 12 1976 -   12 [P] "Skipet" 3/1992  
     
     
     
  Linje   SPESIFIKASJONER Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  13 Byggeår   1891 13 -   13 [P] "Skipet" 3/1989  
  14 Byggenummer   - 14 -   14 -  
  15 Skrog   ukjent, Varaldsøy 15 -   15 [P] "Skipet" 3/1992  
  16 Utrustning   ukjent, Varaldsøy 16 -   16 [P] "Skipet" 3/1992  
  17 Type   - 17 -   17 -  
  18 Skrogutforming   Konvensjonelt, rigget som galeas 18 -   18 [P] "Skipet" 3/1992  
  19 Klasse   - 19 -   19 -  
  20 Materiale   Tre 20 -   20 [P] "Skipet" 3/1998  
  21 Maskinfabrikant   - 21 -   21 -  
  22 Maskin produsert   - 22 -   22 -  
  23 Maskin [ A ] 1 x damp 23 1891 - 1950   23 -  
  24   [ B ] 1 x Normo 2 syl. diesel 24 1950 -   24 [P] "Skipet" 3/1998  
  25 Effekt [ B ] - 25 -   25 [P] "Skipet" 3/1998  
  26 Fart   - 26 -   26 -  
  27 Forbruk   - 27 -   27 -  
  28 Lengde   - 28 -   28 -  
  29 Bredde   - 29 -   29 -  
  30 Dybde   - 30 -   30 -  
  31 Brutto registertonnasje [ A ] 49 t 31 1891 - 1950   31 -  
  32   [ B ] 89 t 32 1950 -   32 -  
  33 Netto registertonnasje   - 33 -   33 -  
  34 Dødvekttonnasje   - 34 -   34 -  
  35 Bilkapasitet [ A ] 0 35 1891 - 1950   35 HMI  
  36   [ B ] 12 36 1950 - 1976   36 [P] "Historien om Haugalandet - 1970-tallet"  
  37   [ C ] 0 37 1976 -   37 HMI  
  38 Trailerkapasitet [ A ] 0 38 1891 - 1950   38 HMI  
  39   [ B ] 1 39 1950 - 1976   39 HMI  
  40   [ C ] 0 40 1976 -   40 HMI  
  41 Passasjersertifikat [ B ] 89 41 1950 - 1976   41 [P] "Historien om Haugalandet - 1970-tallet"  
  42   [ C ] 0 42 1976 -   42 HMI  
  43 Mannskap   Ja 43 -   43 HMI  
  44 Passasjerlugarer   0 44 -   44 HMI  
  45 Mannskapslugarer   - 45 -   45 -  
  46 Dekkshøyde [ A ] 0 46 1891 - 1950   46 HMI  
  47 Akseltrykk [ A ] 0 47 1891 - 1950   47 HMI  
  48 Tilleggsinformasjon   - 48 -   48 -  
     
     
     
  Linje     HISTORIKK   Linje   KILDER  
  54 1891     Levert fra ukjent bygger, Varaldsøy til p/r T. M. Thomassen, Mandal som "Elegance" [ A ]. Innført i Kristiansand Skipsregister. Hjemmehavn: Mandal. 54 [P] "Skipet" 3/1992  
  55 1912     Solgt til p/r Hans Karlsen, Rønvik. Overført til Bodø Skipsregister. Hjemmehavn: Bodø. 55 [P] "Skipet" 3/1992  
  56 1912 ►     Solgt til p/r Bernh. Lind, Bodin. 56 [P] "Skipet" 3/1992  
  57 1949     Solgt til Ragnar Brækkan, Kolvereid. 57 [P] "Skipet" 3/1992  
  58 1950     Ombygget til bil– og passasjerferge ved Moen Slip a/s, Kolvereid [ B ]. Omdøpt "Follaferja". Overført til Namsos Skipsregister. Hjemmehavn: Namsos. 58 -  
  59 01.01.1951     Satt i trafikk Bjøråneset - Teplingan. 59 -  
  60 1959     I opplag. 60 -  
  61 sommer 1970     Solgt til Bokn Rutelag a/s, Føresvik. Omdøpt "Boknferja". Overført til Haugesund Skipsregister. Hjemmehavn: Kopervik. 61 [P] "Historien om Haugalandet - 1970-tallet"  
  62       Salgssum: 70 000 NOK. 62 [P] "Ferje-Rogaland"  
  63 høst 1970     Satt i trafikk Føresvik - Susort. 63 [P] "Historien om Haugalandet - 1970-tallet"  
  64 1974     I opplag. 64 -  
  65 1976     Solgt til Otra a/s, Kristiansand og nedrigget til lekter [ C ]. Overført til Kristiansand Skipsregister. Hjemmehavn: Kristiansand. 65 [P] "Skipet" 3/1992  
  66 11.05.1988     Observert i Kristiansand. 66 [P] "Skipet" 3/1989  
  67 21.07.1992     Slettet fra Kristiansand Skipsregister som kondemnert. 67 [P] "Skipet" 3/1992  
  68 pr.2005     Rigget som seilfartøy, Oslo.Tatt ut av trafikk Jektevik - Nord-Huglo. 68 -  
     
     
     
     
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau