EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND          
     
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
   
    M/Fe "BOKNFERJA" 1970-1976   FOTOGRAFI   OPPDATERT 09.03.2017  
 
 
           
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
  1  PERIODE     1970 - 1976   1    
  2  KJENNINGSSIGNAL       LICY   2  [P] "Skipet" 3/1983  
  3  IMO-NUMMER           3    
  4  MMSI-NUMMER           4    
  5  NAVN   "Elegance" 1891 - 1950 5  [P] "Skipet" 3/1989  
  6   "Follaferja" 1950 - 1970 6  [P] "Skipet" 3/1989  
  7           "Boknferja" 1970 - 7  [P] "Skipet" 3/1983  
           
  8  REDERI / EIERFORHOLD P/r T. M. Thomassen, Mandal 1891 - 1912 8  [P] "Skipet" 3/1992  
  9     P/r Hans Karlsen, Rønvik 1912 - etter 1912 9  [P] "Skipet" 3/1992  
  10     P/r Bernh. Lind, Bodin etter 1912 - 1949 10  [P] "Skipet" 3/1992  
  11     Ragnar Brækkan, Kolvereid 1949 - 1970 11  [P] "Skipet" 3/1992  
  12     Bokn Rutelag a/s, Føresvik 1970 - 1976 12  [P] "Skipet" 3/1992  
  13           Otra a/s, Kristiansand 1976 - 13  [P] "Skipet" 3/1992  
 
  14  BYGGEÅR       1891   14  [P] "Skipet" 3/1989  
  15  BYGGENUMMER           15    
  16  SKROG       Ukjent, Varaldsøy   16  [P] "Skipet" 3/1992  
  17  UTRUSTNING       Ukjent, Varaldsøy   17  [P] "Skipet" 3/1992  
  18  TYPE           18    
  19  SKROG       Konvensjonelt, rigget som galeas   19  Observasjon / [P] "Skipet" 3/1992  
  20  KLASSE           20    
  21  MATERIALE   Tre   21  [P] "Skipet" 3/1998  
  22  MASKINFABRIKANT           22    
  23  MASKIN PRODUSERT       [1] 1891   23    
  24  MASKIN   [1] 1 x damp 1891 - 1950 24    
  25     [2] 1 x Normo 2 syl. diesel 1950 - 25  [P] "Skipet" 3/1998  
  26  EFFEKT       [2] 210 bhk 1950 - 26  [P] "Skipet" 3/1998  
  27  FART           27    
  28  FORBRUK           28    
  29  LENGDE       29    
  30  BREDDE           30    
  31  DYBDE           31    
  32  BRUTTO REGISTERTONNASJE   [1] 49 t 1891 - 1950 32    
  33     [2] 89 t 1950 - 33    
  34  NETTO REGISTERTONNASJE           34    
  35  DØDVEKTTONNASJE       35    
  36  BILER       [1] 0 1891 - 1950 36    
  37     [2] 12 1950 - 1976 37  [P] "Historien om Haugalandet - 1970-tallet"  
  38           [3] 0 1976 - 38  Observasjon  
  39  TRAILERE   [2] 12 1950 - 1976 39  Observasjon  
  40           [3] 0 1976 - 40  Observasjon  
  41  PASSASJERER   [2] 89 1950 - 1976 41  [P] "Historien om Haugalandet - 1970-tallet"  
  42     [3] 0 1976 - 42  Observasjon  
  43  MANNSKAP           43    
  44  PASSASJERLUGARER       0   44  Observasjon  
  45  MANNSKAPSLUGARER           45    
  46  DEKKSHØYDE       [1] 0 1891 - 1950 46  Observasjon  
  47  AKSELTRYKK       [1] 0 1891 - 1950 47  Observasjon  
  48  TILLEGGSINFORMASJON           48    
  49  STATUS       Ukjent 49    
 
  50 1891   : Levert fra ukjent bygger, Varaldsøy til p/r T. M. Thomassen, Mandal som "Elegance" [1]. Innført i Kristiansand Skipsregister. Hjemmehavn: Mandal. 50  [P] "Skipet" 3/1992  
  51 1912   : Solgt til p/r Hans Karlsen, Rønvik. Overført til Bodø Skipsregister. Hjemmehavn: Bodø. 51  [P] "Skipet" 3/1992  
  52 1912 ►   : Solgt til p/r Bernh. Lind, Bodin. 52  [P] "Skipet" 3/1992  
  53 1949   : Solgt til Ragnar Brækkan, Kolvereid. 53  [P] "Skipet" 3/1992  
  54 1950   : Ombygget til bil– og passasjerferge ved Moen Slip a/s, Kolvereid [2]. Omdøpt "Follaferja". Overført til Namsos Skipsregister. Hjemmehavn: Namsos. 54    
  55 01.01.1951   : Satt i trafikk Bjøråneset - Teplingan. 55    
  56 1959   : I opplag. 56    
  57 sommer 1970   : Solgt til Bokn Rutelag a/s, Føresvik. Omdøpt "Boknferja". Overført til Haugesund Skipsregister. Hjemmehavn: Kopervik. 57  [P] "Historien om Haugalandet - 1970-tallet"  
  58 høst 1970   : Satt i trafikk Føresvik - Susort. 58  [P] "Historien om Haugalandet - 1970-tallet"  
  59 1974   : I opplag. 59    
  60 1976   : Solgt til Otra a/s, Kristiansand og nedrigget til lekter. Overført til Kristiansand Skipsregister. Hjemmehavn: Kristiansand. 60  [P] "Skipet" 3/1992  
  61 11.05.1988   : Observert, Kristiansand. 61  [P] "Skipet" 3/1989  
  62 21.07.1992   : Slettet fra Kristiansand Skipsregister som kondemnert. 62  [P] "Skipet" 3/1992  
  63 pr.2005   : Rigget som seilfartøy, Oslo. 63