HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. B84       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       M/Fe "BOKNFERJA" 1970 - 1976   FOTOGRAFI   OPPDATERT 31.08.2019  
 
 
           
  Linje   Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
           
  1   Periode 1970 - 1976   1  HMI  
  2   Kjenningssignal LICY   2  [P] "Skipet" 3/1983  
  3   IMO-nummer -   3  -  
  4   MMSI-nummer -   4  -  
  5   Navn "Elegance" 1891 - 1950 5  [P] "Skipet" 3/1989  
  6   "Follaferja" 1950 - 1970 6  [P] "Skipet" 3/1989  
  7   "Boknferja" 1970 - 7  [P] "Skipet" 3/1983  
           
  8   Rederi / eierforhold P/r T. M. Thomassen, Mandal 1891 - 1912 8  [P] "Skipet" 3/1992  
  9   P/r Hans Karlsen, Rønvik 1912 - etter 1912 9  [P] "Skipet" 3/1992  
  10   P/r Bernh. Lind, Bodin etter 1912 - 1949 10  [P] "Skipet" 3/1992  
  11   Ragnar Brækkan, Kolvereid 1949 - 1970 11  [P] "Skipet" 3/1992  
  12   Bokn Rutelag a/s, Føresvik 1970 - 1976 12  [P] "Skipet" 3/1992  
  13   Otra a/s, Kristiansand 1976 - 13  [P] "Skipet" 3/1992  
 
  14   Byggeår 1891   14  [P] "Skipet" 3/1989  
  15   Byggenummer -   15  -  
  16   Skrog Ukjent, Varaldsøy   16  [P] "Skipet" 3/1992  
  17   Utrustning Ukjent, Varaldsøy   17  [P] "Skipet" 3/1992  
  18   Type -   18  -  
  19   Skrogutforming Konvensjonelt, rigget som galeas   19  Observasjon / [P] "Skipet" 3/1992  
  20   Klasse -   20  -  
  21   Materiale Tre   21  [P] "Skipet" 3/1998  
  22   Maskinfabrikant -   22  -  
  23   Maskin produsert [1]  1891   23  -  
  24   Maskin [1]  1 x damp 1891 - 1950 24  -  
  25   [2]  1 x Normo 2 syl. diesel 1950 - 25  [P] "Skipet" 3/1998  
  26   Effekt [2]  210 bhk 1950 - 26  [P] "Skipet" 3/1998  
  27   Fart -   27  -  
  28   Forbruk -   28  -  
  29   Lengde -   29  -  
  30   Bredde -   30  -  
  31   Dybde -   31  -  
  32   Brutto registertonnasje [1]  49 t 1891 - 1950 32  -  
  33   [2]  89 t 1950 - 33  -  
  34   Netto registertonnasje -   34  -  
  35   Dødtvekttonnasje -   35  -  
  36   Biler [1]  0 1891 - 1950 36  -  
  37   [2]  12 1950 - 1976 37  [P] "Historien om Haugalandet - 1970-tallet"  
  38   [3]  0 1976 - 38  Observasjon  
  39   Trailere [2]  1 1950 - 1976 39  Observasjon  
  40   [3]  0 1976 - 40  Observasjon  
  41   Passasjerer [2]  89 1950 - 1976 41  [P] "Historien om Haugalandet - 1970-tallet"  
  42   [3]  0 1976 - 42  Observasjon  
  43   Mannskap -   43  -  
  44   Passasjerlugarer 0   44  Observasjon  
  45   Mannskapslugarer -   45  -  
  46   Dekkshøyde [1]  0 1891 - 1950 46  Observasjon  
  47   Akseltrykk [1]  0 1891 - 1950 47  Observasjon  
  48   Tilleggsinformasjon -   48  -  
  49   Status Ukjent 49  -  
 
  50 1891   : Levert fra ukjent bygger, Varaldsøy til p/r T. M. Thomassen, Mandal som "Elegance" [1]. Innført i Kristiansand Skipsregister. Hjemmehavn: Mandal. 50  [P] "Skipet" 3/1992  
  51 1912   : Solgt til p/r Hans Karlsen, Rønvik. Overført til Bodø Skipsregister. Hjemmehavn: Bodø. 51  [P] "Skipet" 3/1992  
  52 1912 ►   : Solgt til p/r Bernh. Lind, Bodin. 52  [P] "Skipet" 3/1992  
  53 1949   : Solgt til Ragnar Brækkan, Kolvereid. 53  [P] "Skipet" 3/1992  
  54 1950   : Ombygget til bil– og passasjerferge ved Moen Slip a/s, Kolvereid [2]. Omdøpt "Follaferja". Overført til Namsos Skipsregister. Hjemmehavn: Namsos. 54  -  
  55 01.01.1951   : Satt i trafikk Bjøråneset - Teplingan. 55  -  
  56 1959   : I opplag. 56  -  
  57 sommer 1970   : Solgt til Bokn Rutelag a/s, Føresvik. Omdøpt "Boknferja". Overført til Haugesund Skipsregister. Hjemmehavn: Kopervik. 57  [P] "Historien om Haugalandet - 1970-tallet"  
  58    : Salgssum: 70 000 NOK. 58  [P] "Ferje-Rogaland"  
  59 høst 1970   : Satt i trafikk Føresvik - Susort. 59  [P] "Historien om Haugalandet - 1970-tallet"  
  60 1974   : I opplag. 60  -  
  61 1976   : Solgt til Otra a/s, Kristiansand og nedrigget til lekter [3]. Overført til Kristiansand Skipsregister. Hjemmehavn: Kristiansand. 61  [P] "Skipet" 3/1992  
  62 11.05.1988   : Observert, Kristiansand. 62  [P] "Skipet" 3/1989  
  63 21.07.1992   : Slettet fra Kristiansand Skipsregister som kondemnert. 63  [P] "Skipet" 3/1992  
  64 pr.2005   : Rigget som seilfartøy, Oslo. 64  -  
   
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau