H      
  M SKIPSARKIV ROGALAND    
  I - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
     
     
   
 
   
  HJEM      
  KONTAKT      
  KILDER      
  FORKLARING      
  PASSASJERFARTØY      
  HURTIGBÅTER      
  BILFERGER      
       
       
     
    M/Fe "ÅRDALSFJORD" 1953 - 1980  
    Fortegnelse nr. B96  
     
    FOTOGRAFI:        
    OPPDATERT:     12.01.2020    
    PERIODE:     1953 - 1980 Satus for fartøyet: OPPHOGGET  
     
     
     
     
  Linje ▼ IDENTIFIKASJON Linje   PERIODE   Linje ▼ KILDER  
  1 Kjenningssignal   MTNH 1 etter 1914 - før 1952   1 -  
  2     LDII 2 før 1952 - etter 1980   2 [P] "Skipet" 4/1980  
  3 IMO-nummer   - 3 -   3 -  
  4 MMSI-nummer   - 4 -   4 -  
  5 Navn   "Stadtrat Arnsberg" 5 1914   5 [P] "Skipet" 2/1991  
  6     "Hindenburg" 6 1914 - 1919   6 [P] "Skipet" 4/1980  
  7     "Freden" 7 1919 - 1920   7 [P] "Skipet" 4/1980  
  8     "Duen II" 8 1920 - 1953   8 [P] "Skipet" 4/1980  
  9     "Årdalsfjord" 9 1953 - 1980   9 [P] "Skipet" 4/1980  
  10     "Liberty" 10 1980 - 1981   10 [P] "Skipet" 2/1991  
  11     "Liberty Of The Seas" 11 1981 - 1984   11 [P] "Skipet" 2/1991  
  12     "Liberty" 12 1984 - 1989   12 [P] "Skipet" 2/1991  
     
     
     
  Linje ▼ REDERI / EIERFORHOLD Linje   PERIODE   Linje ▼ KILDER  
  13 Köningsberg Union Giesserei A.G., Köningsberg, D til A. Augsburg, Riga, Russland 13 1914 - 1918   13 [P] "Skipet" 2/1991  
  14 Spenger & Clausen, Hadersleben, Tyskland 14 1918 - 1919   14 [P] "Skipet" 3/1992  
  15 Dampskibs- a/s Asker, Røyken og Hurum a/s, Kristiania 15 1919 - 1951   15 [P] "Skipet" 1/1981  
  16 British Iron & Steel Corporation, Newcastle, Storbritannia 16 1951 - 1952   16 [P] "Skipet" 1/1981  
  17 Jøsenfjord Rutelag a/s, Stavanger 17 1952 - 1976   17 [P] "Skipet" 1/1981  
  18 Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 18 1976 - 1980   18 [P] "Den hvite flåte"  
  19 Ocean Ltd., St. Peter Port, Storbritannia 19 1980 - 1984   19 [P] "Skipet" 3/1992  
  20 SS Liberty Shipping Co., Farmagusta, Kypros 20 1984 - 1989   20 [P] "Skipet" 3/1992  
  21 Izmir Shipyard, Tyrkia 21 1989   21 [P] "Skipet" 3/1992  
     
     
     
  Linje   SPESIFIKASJONER Linje   PERIODE   Linje ▼ KILDER  
  22 Byggeår   1914 22 -   22 [P] "Skipet" 4/1980  
  23 Byggenummer   176 23 -   23 [P] "Skipet" 2/1991  
  24 Skrog   Union Giesserei A.G., Köningsberg, Tyskland 24 -   24 [P] "Skipet" 4/1980  
  25 Utrustning   Union Giesserei A.G., Köningsberg, Tyskland 25 -   25 [P] "Skipet" 4/1980  
  26 Type   - 26 -   26 -  
  27 Skrogutforming   Konvensjonelt 27 -   27 HMI  
  28 Klasse   - 28 -   28 -  
  29 Materiale   Stål 29 -   29 [P] "Fjordabådane"  
  30   [ D ] Overbygg av aluminium 30 1953 - 1989   30 [P] "Skipet" 1/1981  
  31 Maskinfabrikant [ A ] Union Giesserei A.G., Köningsberg, Tyskland 31 1914 - 1953   31 [P] "Skipet" 4/1980  
  32   [ E ] Davey, Paxman & Co. Ltd., Colchester, Storbritannia 32 1953 [bygget 1943] - 1989   32 [P] "Skipet" 2/1991  
  33 Maskin produsert [ A ] 1914 33 -   33 [P] "Skipet" 4/1980  
  34   [ E ] 1943 34 -   34 [P] "Skipet" 2/1991  
  35 Maskin [ A ] 1 x K.U.G. Compound 12,6" - 23,2" x 14,2" 2 syl. damp 35 1914 - 1953   35 -  
  36   [ E ] 2 x 4TEV Paxman DM 6 syl. diesel 36 1953 [bygget 1943] - 1989   36 [P] "Skipet" 2/1991  
  37 Effekt [ A ] 314 bhk 37 1914 - 1953   37 [P] "Skipet" 2/1991  
  38   [ E ] 800 bhk 38 1953 - 1989   38 [P] "Skipet" 4/1980  
  39 Fart [ E ] 13.5 kn 39 1953 - 1989   39 [P] "Skipet" 1/1981  
  40 Forbruk   - 40 -   40 -  
  41 Lengde [ A ] 30.00 m 41 1914 - 1920   41 [P] "Skipet" 2/1991  
  42   [ B ] 30.24 m 42 1920 - 1952   42 [P] "Skipet" 1/1981  
  43   [ D ] 39.69 m 43 1952 - 1989   43 [P] "Skipet" 2/1991  
  44 Bredde [ A ] 6.50 m 44 1914 - 1920   44 [P] "Skipet" 2/1991  
  45   [ B ] 6.52 m 45 1920 - 1953   45 [P] "Skipet" 1/1981  
  46   [ E ] 6.55 m 46 1953 - 1989   46 [P] "Skipet" 1/1981  
  47 Dybde [ A ] 3.00 m 47 1914 - 1920   47 [P] "Skipet" 2/1991  
  48   [ B ] 2.90 m 48 1920 - 1953   48 [P] "Skipet" 1/1981  
  49   [ E ] 2.35 m 49 1953 - 1989   49 [P] "Skipet" 1/1981  
  50 Brutto registertonnasje [ A ] 136 t 50 1914 - 1920   50 [P] "Skipet" 2/1991  
  51   [ B ] 194 t 51 1920 - 1953   51 [P] "Skipet" 2/1991  
  52   [ E ] 267 t 52 1953 - 1980   52 [P] "Skipet" 1/1981  
  53 Netto registertonnasje [ A ] 56 t 53 1914 - 1920   53 [P] "Skipet" 2/1991  
  54   [ B ] 135 t 54 1920 - 1934   54 [P] "Skipet" 2/1991  
  55   [ C ] 105 t 55 1934 - 1953     55 -  
  56   [ E ]  177 t 56 1953 - 1980   56 [P] "Skipet" 2/1991  
  57 Dødvekttonnasje   - 57 -   57 -  
  58 Bilkapasitet [ A ] 0 58 1914 - 1953   58 HMI  
  59   [ E ] 12 59 1953 - 1980   59 [P] "Skipet" 1/1981  
  60   [ F ] 0 60 1980 - 1989   60 HMI  
  61 Trailerkapasitet   0 61 -   61 HMI  
  62 Passasjersertifikat [ A ] 0 62 1914 - 1920   62 HMI  
  63   [ B ] 289 63 1920 - 1953   63 [P] "Skipet" 3/1992  
  64   [ E ] 298 64 1953 - 1980   64 [P] "Fjordvegen"  
  65 Mannskap   Ja 65 -   65 HMI  
  66 Passasjerlugarer [ A ] 0 66 1914 - 1953   66 HMI  
  67   [ E ] 6 67 1953 - 1989   67 [P] "Skipet" 1/1981  
  68 Mannskapslugarer   Ja 68 -   68 HMI  
  69 Dekkshøyde   - 69 -   69 -  
  70 Akseltrykk   10 t 70 1953 - 1980   70 HMI  
  71 Tilleggsinformasjon   Baugpropell. 71 1953 - 1989   71 [P] "Fjordvegen"  
     
     
     
  Linje   ▼ HISTORIKK   Linje ▼ KILDER  
  52 06.1914     Sjøsatt ved Köningsberg Union Giesserei A.G., Köningsberg, Tyskland. 52 [P] "Skipet" 2/1991  
  53 08.1914     Levert fra Köningsberg Union Giesserei A.G., Köningsberg, D til A. Augsburg, Riga, Russland som "Stadtrat Arnsberg" [ A ]. Klassifisert som slepefartøy. 53 - / [P] "Skipet" 3/1992  
  54       Rekvirert samme måned av Kaiserliche Marine, Tyskland. Omdøpt "Hindenburg" og tatt i bruk ved Festungs-Bootabteilung, Königsberg, D. 54 -  
  55 06.1915     I bruk ved Festungs-Bootabteilung, Seegehendegrp, D. 55 -  
  56 20.06.1917     I bruk ved Chef Feldeisenbahnwesen, Libau, D. 56 -  
  57 1918     Solgt til Spenger & Clausen, Hadersleben, D. 57 [P] "Skipet" 3/1992  
  58 20.12.1919     Solgt til Dampskibs- a/s Asker, Røyken og Hurum a/s, Kristiania og omdøpt "Freden". 58 [P] "Skipet" 1/1981  
  59 1920     Ombygget til passasjerfartøy [ B ]. Hjemmehavn: Kristiania. 59 -  
  60       Omdøpt "Duen II". Satt i trafikk Kristiania - Sætre. 60 [P] "Skipet" 3/1992  
  61 1934     Ombygget med nytt broparti, ny skansekledning samt generelt modernisert [ C ]. 61 [P] "Skipet" 2/1991 / -  
  62 13.03.1947     Brøt ut brann om bord ved Nylands Mekaniske Verksted a/s, Oslo. 62 [P] "Skipet" 3/1992  
  63 21.06.1947     Ferdig reparert og satt i trafikk Oslo - Sætre. 63 [P] "Skipet" 2/1991 / -  
  64 1950     I opplag, Vollen [reservefartøy]. 64 [P] "Fjordabådane" / -  
  65 høst 1951     Solgt til British Iron & Steel Corporation, Newcastle, Storbritannia for opphogging. 65 [P] "Fjordabådane" / [P] "Skipet" 1/1981  
          Skulle slepe d/s "Asker" til Newcastle, GB. Slepet ble stoppet i Tønsberg av Skipskontrollen. Salget annullert.   [P] "Skipet" 2/1991  
          I opplag, Vollen.   -  
    01.1952     Solgt til Jøsenfjord Rutelag a/s, Stavanger.   [P] "Skipet" 1/1981  
    høst 1952     Til Brødrene Lothe a/s Flytedokken, Haugesund for ombygging.   [P] "Fjordabådane"  
    ca.11.1952     Skrog forlenget ved Brødrene Lothe a/s Flytedokken, Haugesund [ D ]. Forlenget 8 m midtskips, 2.5 m på hekken og 1.5 m på bakken. Slept til Jøsenfjord Rutelag a/s, Stavanger for videre ombygging.   [P] "Skipet" 1/1981  
    07.1953     Til Plymouth, Storbritannia.   -  
    16.07.1953     Til Plymouth, Storbritannia.   [P] "Fjordabåtene"  
    17.07.1953     Til Plymouth, Storbritannia.   - / [P] "Fjordabådane"  
    pr.09.1964     Til Plymouth, Storbritannia.   [P] Jøsenfjord Rutelag - "Vinter-Postruter 1964-65"  
    ca.1968     Til Plymouth, Storbritannia.   -  
    ► 19.01.1970     Til Plymouth, Storbritannia.   [A] Stavanger Aftenblad 14.01.1970  
    pr.06.1972     Til Plymouth, Storbritannia.   [P] Jøsenfjord Rutelag - "Sommer-Postruter 1972"  
    10.09.1972     Til Plymouth, Storbritannia.   -  
    16.06.1973     Til Plymouth, Storbritannia.   [P] Jøsenfjord Rutelag - "Sommer-Postruter 1973"  
    09.09.1973     Til Plymouth, Storbritannia.   -  
    pr.10.1974     Til Plymouth, Storbritannia.   [P] Jøsenfjord Rutelag - "Vinter-Postruter 1974-75"  
    01.06.1975     Til Plymouth, Storbritannia.   [P] "Fjordabådane"  
    01.01.1976     Til Plymouth, Storbritannia.   [P] "Den hvite flåte"  
    01.05.1978     Til Plymouth, Storbritannia.   [P] Det Stavangerske D/s - "Sommerruter 1978"  
    02.01.1979     Til Plymouth, Storbritannia.   [P] Det Stavangerske D/s - "Vinterruter 1979"  
  66 30.04.1980     Til Plymouth, Storbritannia. 66 -  
  67 21.07.1980     I opplag, Sheerness, GB. 67 [A] Stavanger Aftenblad 22.07.1980  
  68 09.1980     Tilbakelevert US Navy, USA. Fortsatt i opplag, Sheerness, GB. Omdøpt "USS PCE-827". 68 [P] "Skipet" 4/1980  
  69       Solgt til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Til ombygging ved Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Salgssum: 80 000 USD. 69 -  
  70       Omdøpt "HMS Kilbirnie". 70 [P] "Skipet" 2/1991  
  71 20.09.1980     Omdøpt "Haugesund". Kjenningssignal: LMAW. 71 [A] Stavanger Aftenblad 19.09.1980  
  72 09.1980 ►     Ombygget til bil– og passasjerferge ved Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger [ B ]. Gikk prøvetur. 72 [P] "Skipet" 3/1992  
  73 1981     Satt i trafikk Stavanger - Haugesund. 73 [P] "Skipet" 3/1992  
  74 1984     Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 74 [P] "Skipet" 3/1992  
  75       Satt i trafikk Stavanger - Haugesund / Stavanger - Tau. 75 -  
  76 1987     Ombygget ved Mjellem & Karlsen a/s, Bergen: nytt bildekk på dekk 3 [ C ]. 76 [P] "Skipet" 3/1992  
  77 1989     Ommålt [ C ]. 77 -  
  78       Tatt ut av trafikk Stavanger - Tau. 78 [P] "Skipet" 3/1992  
     
     
     
     
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Monaneveien nr. 168, 4120 Tau